Brochure politieke partijen gemeente Noardeast-Fryslân

In deze brochure is informatie opgenomen voor politieke partijen en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om toegelaten te worden tot de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022. U vindt onder andere informatie over de procedure met betrekking tot het registreren of wijzigingen in de naam van bestaande lokale politieke partijen, de kandidaatstelling en de uitslag van de stemming. Ook is een kalender opgenomen met belangrijke data in aanloop naar de verkiezing.

Download hem hier: