U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Carbidschieten

Wil je carbid afschieten? Vraag dit op tijd aan. Aanvragen die na 1 december 2020* binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen!

Een echte traditie bij oudejaarsdag is het afschieten van carbid. Het is belangrijk dat dit veilig en zonder al te veel overlast gebeurt. Voor het afschieten van carbid is toestemming van de burgemeester nodig.

*Eerder werd als deadline 19 november aangegeven. Wij hebben de datum verlengd naar 1 december, omdat er verschillende ontwikkelingen op regionaal- en landelijk gebied zijn omtrent het vuurwerkverbod en carbidschieten.

Onderstaande regels gelden voor het carbidschieten:

  • Alleen op 31 december tussen 8.00 uur en 22.00 uur mag er worden geschoten op goedgekeurde locaties;
  • Er mag alleen gebruik worden gemaakt van één of meerdere (melk)bus, container of opslagvat met een maximale inhoud van 40 liter;
  • Het carbidschieten mag geen gevaar opleveren voor mens en milieu;
  • De melder moet schriftelijke toestemming hebben van de eigenaar van het terrein;
  • De melding moet worden voorzien van een kaart waarop de betreffende locatie is ingetekend en waarop de schootsrichting is aangegeven;

De gemeente adviseert om gebruik te maken van ballen in plaats van deksels.

De gemeente bekijkt samen met de politie of het terrein geschikt is. Als dit het geval is, krijg je een aanwijsbesluit.

De betrokken personen blijven zélf verantwoordelijk voor het afschieten van carbid. Ook zijn zij zelf aansprakelijk voor eventuele schade aan derden.

Meld de locatie aan bij de gemeente om toestemming te krijgen van de burgemeester. Maak hiervoor gebruik van het online meldingsformulier. Dit meldingsformulier moet vóór 1 december a.s. worden ingediend. 

Wil je carbidschieten tijdens de jaarwisseling? Zorg er voor dat dit coronaproof is. Denk daarbij aan:

  • Hoe gaan jullie het terrein waar jullie schieten voor jullie zelf corona proef maken (1,5 meterafstand tot elkaar). Denk hierbij ook aan de party tenten op jullie terrein
  • Hoe houden jullie de bezoekers op 1,5 meter van elkaar en van jullie
  • Is er een aparte in en uitgang? Zo nee, hoe garanderen jullie de 1,5 meter bij toe- of uitgang tot jullie terrein?
  • Is er ook catering? Zo ja, is er een routing bij de catering? Dus welke kant moeten de mensen volgen als zij iets willen halen bij de catering? Hoe zorg je er voor dat er geen opstopping komt? En dat men 1,5 meter afstand van elkaar houdt?
  • Hoe is het geregeld met de wc’s? Zijn die er? Zo ja, zijn er voldoende? Hoe wordt, bij de toegang van het toilet, gezorgd dat men 1,5 meter afstand van elkaar houdt?

Voor meer informatie en vragen over welke regels voor u van toepassing zijn, kun je contact opnemen met team Feiligens via veiligheid@noardeast-fryslan.nl.

Houdt ook deze site in de gaten, want de komende tijd zal er (indien er nieuwe ontwikkelingen zijn) meer informatie over carbidschieten en corona geplaatst worden.

Heb je plannen om carbit af te gaan schieten? Dan verzoeken wij je om de plannen met ons te delen en een coronaplan te maken. Hieronder vind je de de plannen voor de gemeente Dantumadiel en de gemeente Noardeast-Fryslân.
In het coronaplan vind je een aantal voorwaarden en vragen beschreven.
Wij vragen je het plan voor je eigen gemeente in te vullen en te mailen naar veiligheid@noardeast-fryslan.nl (dit mailadres geldt voor beide gemeenten).

Bijlage