Carbidschieten

Algemeen

Carbidschieten, inschrijven kon tot en met 15 oktober!

Een echte traditie

Een echte traditie bij oudejaarsdag is het afschieten van carbid. Het is belangrijk dat dit veilig en zonder al te veel overlast gebeurt. Voor het afschieten van carbid is toestemming van de burgemeester nodig.

Een echte traditie bij oudejaarsdag is het afschieten van carbid. Het is belangrijk dat dit veilig en zonder al te veel overlast gebeurt. Voor het afschieten van carbid is toestemming (in de vorm van een aanwijsbesluit) van de burgemeester nodig.

Wilt u dit jaar op de onderstaande locatie carbidschieten? Schrijf u uiterlijk 15 oktober in via jaarwisseling@noardeast-fryslan.nl.

Belangrijk om te vermelden

 1. Uw contactgegevens/wie aanspreekpunt op de oudejaarsdag is: naam, e-mail en telefoonnummer.
 2. Digitale plattegrond. Met daarbij een omschrijving van de locatie. Hierop moet de schietrichting en calamiteitenroute worden aangegeven.
 3. Gaat u carbidschieten op de grond van een particuliere eigenaar (ook als er sprake is van recht van overpadsituaties)? Dan ontvangen wij een toestemmingsdocument

Nieuwe locatie

Is het de eerste keer dat u gaat carbidschieten? Neem dan contact op met de gemeente en stuur een mail met uw gegevens en de voorkeur van de locatie naar jaarwisseling@noardeast-fryslan.nl.

Wij nemen contact met u op. Inschrijven kan tot en met 15 oktober. Na uw inschrijving ontvangt u een bevestiging of de locatie is goedgekeurd.

Regels carbidschieten

Onderstaande regels gelden voor het carbidschieten:

 • Het carbidschieten mag alleen op 31 december 2023 in Noardeast-Fryslân tussen 11.00 en 22.00 uur en op 31 december 2023 in Dantumadiel tussen 08.00 en 22.00 uur;
 • Bij het carbidschieten mag alleen gebruik gemaakt worden van één of meerdere (melk)bus/container/opslagvat met een maximale inhoud van 40 liter;
 • Het carbidschieten mag geen gevaar opleveren voor mens en milieu;
 • Er mag geen schade worden aangericht aan gemeentelijke eigendommen;
 • De melder van het carbidschieten beschikt over een aanwijsbesluit van de burgemeester;
 • De melder van het carbidschieten beschikt over een recente en getekende verklaring van de eigenaar en/of huurder van het terrein, waarin wordt aangegeven dat hij/zij geen bezwaar heeft tegen gebruik van zijn grond voor carbidschieten;
 • Tijdens het carbidschieten moet de opgegeven contactpersoon telefonisch bereikbaar zijn.

Eigen Verantwoordelijkheid

De betrokken personen blijven zélf verantwoordelijk voor het afschieten van carbid. Ook zijn zij zelf aansprakelijk voor eventuele schade aan derden.

Voorkomen van schade bij carbid, vreugdevuur en feesttent

Zowel de organisatie/carbidploeg als de gemeente willen dat schade aan bijvoorbeeld wegdek, lantarenpalen en tegels voorkomen worden. Hoe kunnen we samen er voor zorgen dat er geen schade ontstaat?

 • Regel een aanspreekpunt binnen de organisatie/carbidploeg/het dorpsbelang: wie houdt het toezicht? Wie spreekt de mensen aan wanneer er wel mensen schade gaan aanrichten?
 • Brand alleen op de daarvoor bestemde plaatsen, dus alleen in de container (niet op het asfalt, in ingezaaid bloemenmengsel en net aangeplante bomen).
 • Mocht de gemeente of politie al constateren dat er in de dorpen of in de stad gesleept wordt met afval/hout dan kan de gemeente of politie dit in beslag nemen. Vreugdevuren zijn alleen toegestaan met toestemming van de gemeente.

Met elkaar opruimen

 • Zorg er voor dat het terrein (carbid, vreugdevuur en feesttent) bezemschoon opgeleverd wordt.