Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Carbidschieten

Een echte traditie bij oudejaarsdag is het afschieten van carbid. Het is belangrijk dat dit veilig en zonder al te veel overlast gebeurt. Voor het afschieten van carbid is toestemming van de burgemeester nodig.

Voor het inschrijven van de locatie Dantumadiel vindt u hier de benodigde informatie. 

Inschrijven Locaties carbidschieten Noardeast Fryslân

Inschrijven voor de locatie kan tot 1 november 2022

Wilt u dit jaar op de onderstaande locatie carbidschieten? Schrijf u voor 1 november in via jaarwisseling@noardeast-fryslan.nl.

Belangrijk om te vermelden

 1. Uw contactgegevens/wie aanspreekpunt op de oudejaarsdag is: naam, e-mail en telefoonnummer.
 2. Digitale plattegrond.
 3. Gaat u carbidschieten op de grond van een particuliere eigenaar (ook als er sprake is van recht van overpadsituaties)? Dan ontvangen wij een toestemmingsdocument

Locaties

Plaats

Locatie

Augsbuurt

Weiland, Lutjewoude 1

Blije

Perceel grasland Farebuorren 31

Burum

Sportveld ‘Op de  Hoogte’, Toutenburgstraat

Dokkum

Harddraverspark

Dokkum

Grasveld bij Probo, Havelandoweg

Dokkum

Weiland, Pier Prinslaan

Dokkum

Weiland achter Ensel Staalconstructie aan de Fortuinweg

Engwierum

Stuk land gelegen naast autobedrijf Robroch, Dodingawei 5

Ferwert

Stuk land naast het woonhuis, Ljouwerterdyk 1

Ferwert

Parkeerterrein sporthal de Heechfine, Hegebeintumerdyk

Foudgum

Stuk land, Mellemawei / De Terp

Hantum

Parkeerterrein Yn 'e Bedelte, Ternaarderwei

Hantum

Stasjonswei 3

Hegebeintum

Patroanswei 1

Holwerd

Trainingsveld vv naast het MFA, De Morgenzon 7

Jannum

Iedyk 11, stuk land achter de woning

Kollum

Achter huis, Van Limburg Stirumweg 25

Kollum

Evenemententerrein aan de Hesseweg

Kollum

Veld naast het huis, Oost 34

Kollum

Weiland aan W.H. van Heemstraweg 17

Kollum

Op bedrijventerrein Jumaheerd, parkeerterrein aan de Sjoerdaweg

Kollum

Veld bij Riddersmaweg en Hesseweg

Kollum

Wouddijk 5

Kollum

Land aan de Dwarsryd

Kollum

Land aan Dwarsryd / Torpsterryd

Kollumerzwaag

Weiland achter huis, Cedelshof 8

Kollumerzwaag

Bounswei 2a

Kollumerzwaag

Weiland achter Foarwei 31

Kollumerzwaag

Weiland, Oentzemastate

Kollumerzwaag

Grasveld, Oentzemastate ter hoogte van Sytjemastate

Marrum

Weiland, Wigleweg

Marrum

Bouwland/weiland, Voerdeweg 1

Metslawier

Op het sportveld / evenemententerrein aan de Roptawei

Munnekezijl

Landbouwgrond, Willem van der Ploegweg

Munnekezijl

Op het land van Olde borchweg 

Niawier

Kaatsveld "It Mearsfjild", Terpstrjite

Oosternijkerk

Parkeerplaats Ropta Boys, De Buorren 18-A

Oudwoude

Allemawei 8

Paesens

Achter de loods, Mûnewei 2

Paesens

Bietenopslagplaats, Meinsmawei

Raard

Weiland tussen De Tange en It Fintsje

Reitsum

Klein perceel tegenover Flieterpsterdyk 10

Ternaard

Weiland tussen de Lytse Wei 1 en 5

Ternaard

Achter de stallen, it Skoar 2

Ternaard

Parkeerterrein, Holwerterdijk

Ternaard

Weiland, Koaiwei 3

Triemen

Triemsterloane 5

Veenklooster

Evenemententerrein, Nonnewei

Westergeest

Camping de Greidpôlle, Eelke Meinertswei 31

Westergeest

Weiland kruising Brewei/Eelke Meinertswei 

Wierum

Parkeerterrein ‘De Breedte’ aan de Ternaarderwei, tegen de Zeedijk

Nieuwe locatie

Wilt u carbidschieten op een andere locatie dan hierboven staat weergegeven? Of is het de eerste keer dat u gaat carbidschieten? Neem dan contact op met de gemeente en stuur een mail met uw gegevens en de voorkeur van de locatie naar jaarwisseling@noardeast-fryslan.nl.

Wij nemen contact met u op. Inschrijven kan tot 1 november. Na uw inschrijving ontvangt u een bevestiging of de locatie is goedgekeurd.

Inschrijven Locaties carbidschieten Dantumadiel

Inschrijven voor de locatie kan tot 1 november 2022

Wilt u dit jaar op de onderstaande locatie carbidschieten? Schrijf u voor 1 november in via jaarwisseling@dantumadiel.frl

Belangrijk om te vermelden

 1. Uw contactgegevens/wie aanspreekpunt op de oudejaarsdag is: naam, e-mail en telefoonnummer.
 2. Digitale plattegrond.
 3. Gaat u carbidschieten op de grond van een particuliere eigenaar (ook als er sprake is van recht van overpadsituaties)? Dan ontvangen wij een toestemmingsdocument

Locaties

Plaats

Locatie

Damwâld

Weiland, Koarndyk

De Falom

Weiland, Achterwei 2

Driezum

In het sportpark Treffers Heech

Driezum

Weiland, Wâlddyk 1

Feanwâlden

Weiland kruispunt Tienewei/Butefjild

Feanwâlden

Land ten westen van de eendenkooi

Feanwâlden

Land voor huis, Bûtefjild 1a

Readtsjerk

Weiland, Boskwei 23

Rinsumageast

Galgeheech 9

Sibrandahûs

Grasland bij boerderij, Burdaarderstrjitwei17

Wâlterswâld

De Sânharst

Wâlterswâld

Stuk land t.h.v. Blaulânsreed kruising Foarwei

Wâlterswâld

Weiland, Reinous Reed 9

De Westereen

Evenemententerrein, Boppewei 2

De Westereen

Weiland op de Krikelbeam

De Westereen

Einde Fogelsang / Bûterwei

De Westereen

Perceel land achter Dwarsreed 1 tussen Lange Reed en Dwarsreed

De Westereen

Weiland achter Foarstrjitte 75 (gem. Veenwouden, sectie L, nummer 100)

Nieuwe locatie

Wilt u carbidschieten op een andere locatie dan hierboven staat weergegeven? Of is het de eerste keer dat u gaat carbidschieten? Neem dan contact op met de gemeente en stuur een mail met uw gegevens en de voorkeur van de locatie naar jaarwisseling@dantumadiel.frl.

Wij nemen contact met u op. Inschrijven kan tot 1 november. Na uw inschrijving ontvangt u een bevestiging of de locatie is goedgekeurd.

Regels en voorwaarden locatie

Onderstaande regels gelden voor het carbidschieten:

Het carbidschieten mag alleen op 31 december 2022 tussen 06:00 en 22:00 uur (Noardeast-Fryslân) en 8.00 en 22:00 uur (Dantumadiel) 

Onderwerp

Criteria

Contactgegevens

 • Het aanspreekpunt moet op de dag van het carbidschieten telefonisch bereikbaar zijn;
 • De carbidploeg moet het aanwijsbesluit (het bewijs vanuit de gemeente dat je mag carbidschieten), op de locatie van het carbidschieten bij zich hebben.

Locatie

 • Omschrijving locatie met daarbij een plattegrond;
 • Benodigde toestemmingsdocumenten (eigenaar grond, maar ook van andere eigenaren indien er bijvoorbeeld sprake is van recht van overpad-situaties);
 • De locatie waar het carbidschieten plaatsvindt wordt afgesloten met linten of ander vergelijkbaar materiaal zodat toeschouwers niet in de nabijheid van de melkbussen en niet in de schietrichting kunnen komen;
 • De toeschouwers dienen op tenminste 25 meter afstand van het carbid schieten te worden gehouden.
 • Er mag geen schade worden aangericht aan gemeentelijke eigendommen.

Schootsveld

 • Het vrije schootsveld aangeven op plattegrond;
 • Carbidschieten mag alleen in de tegengestelde richting van de dichtstbij gelegen woonbebouwing;
 • Binnen het vrije schootsveld mogen geen openbare paden of wegen liggen;
 • Binnen het vrije schootsveld mag geen publiek aanwezig zijn.

Schieten

 • De inhoud van de bus waarmee geschoten wordt mag maximaal 40 liter zijn;
 • De vaten moeten zijn afgesloten met zacht materiaal, zoals een voetbal.

 

Eigen verantwoordelijkheid en corona.

De betrokken personen blijven zélf verantwoordelijk voor het afschieten van carbid en zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de coronamaatregelen.