Centrale Huisvesting

Aanleiding en achtergrond

In de afgelopen jaren zijn verschillende scenario’s uitgewerkt voor de huisvesting van bestuur en medewerkers van de gemeente Noardeast-Fryslân. De raad heeft er uiteindelijk voor gekozen om het bestuurscentrum in Dokkum te behouden en de medewerkers centraal in Dokkum te huisvesten. Hierdoor worden bestuur en medewerkers dichter bij elkaar gebracht.

Het gemeentehuis moet nog wel worden voorbereid en ingericht naar de keuze die de raad maakte. Bouwdelen A1 en A2 (Suupmarkt) moeten worden aangepast en opnieuw ingericht.

Bouwdeel B (Koningstraat) wordt afgebroken en opnieuw gebouwd. Het gebouw is financieel afgeschreven en niet energieneutraal. De ruimtes in het nieuw te bouwen kantoor worden optimaal benut en het gebouw wordt energieneutraal opgeleverd.

Bouwdeel C (Koningstraat) is inmiddels gereed. Bouwdeel A en B worden de komende jaren in dezelfde sfeer en stijl ingericht. In 2024 en 2025 wordt het e.e.a. voorbereid, zoals o.a. het herijken van het Programma van Eisen, de selectie van architect, adviseurs, aannemers en installateurs en het ontwerpproces. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2026 gestart wordt met de nieuwbouw van bouwdeel B. Bouwdeel A1 is een rijksmonument. Hier wordt in 2027 begonnen met onderhoud en eventueel restauratie.

Voortgang Centrale Huisvesting

Hieronder vindt u informatie over de ondernomen stappen in 2018 tot en met 2023. En kan u de tijdlijn bekijken voor 2024 tot en met 2028. 

Tijdlijnen

Contact

Hebt u vragen of wilt u met iemand in contact komen over dit project? Mail dan naar huisvesting@noardeast-fryslan.nl