College stelt Watertorenbuurt voor als azc-locatie Dokkum

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Noardeast-Fryslân heeft zich uitgesproken over een voorkeurslocatie voor een kleinschalig asielzoekerscentrum (azc) in Dokkum. Het college vindt de grond bij de Watertorenbuurt de meest geschikte plek. De gemeenteraad beslist 5 juni 2024 óf de gemeente meewerkt aan een azc in Dokkum. En over de locatie.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil graag een permanente opvanglocatie in Dokkum, met maximaal 250 plekken. De raad besloot in februari om een locatieonderzoek te starten. Een onafhankelijk adviesbureau bracht in kaart waar het azc zou kunnen komen. Uit dit onderzoek kwamen drie geschikte locaties naar voren: Kalkhuisplein, Watertorenbuurt en Trije Terpen. 

Het college heeft een voorkeur voor locatie Watertorenbuurt
Deze locatie is dichtbij de voorzieningen. En het perceel is groter dan de andere twee locaties. Hierdoor is er bij het inrichten en ontsluiten van het azc in het gebied meer mogelijk. In de toekomst wil het college op deze plek ook woningbouw mogelijk maken. Omdat er ook voor het azc nutsvoorzieningen nodig zijn, kan een azc dit proces mogelijk versnellen.

De gemeenteraad neemt een definitief besluit 
Tijdens de openbare raadsbijeenkomst op 15 mei 2024 kan iedereen die dat wil inspreken. Men kan daarvoor contact opnemen met de griffier (www.riednoardeast-fryslan.nl). Donderdagavond 23 mei 2024 gaan de raadsleden in debat. Ongeveer twee weken later (woensdagavond 5 juni 2024) neemt de raad een besluit.

Kijk voor meer informatie op:
www.noardeast-fryslan.nl/azc