Draagvlakonderzoek AZC Dokkum van start

Eind deze week ontvangen alle inwoners van Noardeast-Fryslân (18 jaar en ouder) een brief met een vragenlijst thuis. De gemeenteraad wil er via een peiling achter komen hoe de inwoners denken over een opvang voor maximaal 250 asielzoekers in Dokkum.

Het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) vroeg in juli de gemeente Noardeast-Fryslân om mee te werken aan twee opvanglocaties: een tijdelijke opvanglocatie in het oude gemeentehuis in Kollum en een vaste opvanglocatie in Dokkum. De gemeenteraad wees het verzoek voor een locatie in Kollum af. De raad besloot om wel een draagvlakonderzoek te doen naar een permanent AZC in Dokkum. Dit onderzoek start donderdag 23 november. 

Men kan de vragenlijst online of op papier invullen, of telefonisch laten afnemen

Burgemeester Johannes Kramer benadrukt dat elke mening belangrijk is: “Oft je no posityf, neutraal of negatyf tsjinoer in AZC steane, folje de fragelist yn. Want sa krijt de gemeenteried in goed byld fan wat der libbet. Alle antwurden helpe de gemeenteried by it meitsjen fan harren beslút.”

De inwoners krijgen 4 weken de tijd om de vragenlijst in te vullen

Op 11 januari 2024 presenteert onderzoeksbureau Enneüs de resultaten aan de gemeenteraad. De raad bepaalt daarna of er draagvlak is voor een AZC in Dokkum. Als de raad dat vindt, start het onderzoek naar een geschikte plek in Dokkum. Er wordt per mogelijke locatie een buurtbijeenkomst georganiseerd. En een steekproef gedaan naar het draagvlak in de directe omgeving. 
Kijk voor meer informatie op: www.noardeast-fryslan.nl/azc