Een op de twintig ouderen ervaart mishandeling

Het is een van de minst onderzochte vormen van geweld; ouderenmishandeling. Toch zijn ontspoorde mantelzorg, lichamelijk of psychisch geweld, seksueel of financieel misbruik aan de orde van de dag. Voor een op de twintig ouderen in Nederland. Daarom wordt er op zaterdag 15 juni aandacht gevraagd voor dit thema. Ook in de verschillende Friese gemeenten waar de bevolking snel vergrijst. 

Naar schatting zijn er jaarlijks 200.000 thuiswonende ouderen in Nederland het slachtoffer van ouderenmishandeling. Verreweg het grootste deel, zo’n 100.000 ouderen, heeft te maken met financieel misbruik. 

Wat is financiële misbruik?

Als ouderen niet meer alles zelf kunnen, hebben ze hulp van anderen nodig. In het geval van financieel misbruik is er vaak sprake van een persoonlijke band met iemand waarvan de oudere afhankelijk is. Bijvoorbeeld een (ex)partner, (klein)kind of vriend die zich met hun bankzaken bemoeit. Een voorbeeld van financieel misbruik is wanneer deze persoon geld van de oudere opneemt en gebruikt voor eigen aankopen.

Hulp inschakelen maakt het verschil

Veilig Thuis is dag en nacht bereikbaar voor advies rondom kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling. Deze organisatie zet zich in om geweld te stoppen en onveilige situaties bespreekbaar te maken. 

“Wanneer ouderen met ons in contact komen zijn ze vaak radeloos. Ze vinden het moeilijk te begrijpen dat ze in zo’n situatie belandt zijn. En zien ook geen uitweg meer. Veilig Thuis helpt hierbij. We doorbreken onveilige situaties en zetten mensen in beweging. Maar organiseren ook de juiste hulp om de oudere verder bij te staan”, aldus Simone van Sichem, relatiebeheerder van het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid. 

Wat kunt u doen?

Ouderenmishandeling is niet altijd duidelijk zichtbaar. Uit schaamte, angst of loyaliteit naar de pleger toe praten slachtoffers vaak niet over hun problemen. Toch kunt u het gevoel hebben dat er iets niet klopt. Maakt u zich zorgen om iemand? Bent u of kent u een slachtoffer van mishandeling? U kunt iets doen door contact op te nemen met Veilig Thuis. Hier kunt u uw zorgen of vragen delen. Dit kan anoniem. Veilig Thuis zal samen met u zoeken naar een passende aanpak. 

Heeft u advies nodig of vermoedt u ouderenmishandeling? Bel gratis 24/7 met Veilig Thuis: 0800-2000. Chatten kan ook van 9.00 tot 17.00 uur via www.veiligthuisfriesland.nl.

Ook kunt u voor hulp en ondersteuning contact opnemen met het gebiedsteam van onze gemeente.