Eenmalige subsidie culturele activiteiten en/of Stimuleringsregeling keunst en kultuer aanvragen

Wie kunnen aanvragen

Organisatoren van (nieuwe) activiteiten of een aanvulling op bestaande activiteiten op het gebied van podiumkunsten, beeldende kunst, literatuur, muziek of cultureel erfgoed (of een combinatie van deze disciplines).

  • Rechtspersonen zonder winstoogmerk die actief zijn in de cultuursector in Noardeast-Fryslân.
  • Makers die werkzaam zijn in de cultuursector in Noardeast-Fryslân en staan ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Waaraan moet uw activiteit voldoen?

Uw activiteit moet in elk geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De activiteit is openbaar toegankelijk
  • En de activiteit richt zich op inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

Een subsidie moet altijd schriftelijk worden aangevraagd. Minimaal zes weken voordat de activiteit plaatsvindt. Voor het aanvragen van een eenmalige subsidie kunt u gebruikmaken via het onderstaande aanvraagformulier.

f58c38fc-3888-4e5a-a779-2ba6a842899f

Welke informatie moet ik aanleveren?

Het aanvraagformulier moet volledig worden ingevuld. U kunt de omschrijving van de activiteit vermelden op het aanvraagformulier, maar u kunt er ook voor kiezen om dit in een bijlage toe te voegen. Ook moet een begroting met daarin een overzicht van de geplande inkomsten en uitgaven worden meegestuurd.

Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Uw aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de algemene subsidieverordening en de onderstaande subsidieregelingen. U ontvangt binnen acht weken na ontvangst bericht over uw aanvraag.