Evenementenvergunning

Vraag uw vergunning aan met de juiste documenten

Wij hebben evenementen ingedeeld in vier categorieën. De categorie geeft een indicatie van hoe risicovol het evenement ingeschat wordt. En wat er qua veiligheid ingezet moet worden. Daarbij gaat het om beveiliging en de hulpdiensten zoals politie of ambulancezorg.

  • 0- evenement: tot 150 bezoekers
  • A-evenement: meer dan 150 bezoekers, relatief laag risico en lage impact
  • B-evenement: meer dan 1000 bezoekers, grootschalig of risicovol
  • C-evenement: meer dan 1000 bezoekers, nog grootschaliger of risicovoller

0-evenement: 4-6 weken van te voren aanvragen

Organiseert u een klein evenement voor minder dan 150 personen?
Dan hoeft u geen evenementenvergunning aan te vragen. Een melding maken is voldoende.

Vul het meldingsformulier in en stuur het minimaal 4-6 weken voorafgaand aan het evenement naar ons toe.

A evenement: 8 weken van te voren aanvragen

Is uw evenement een A-evenement?

Uw evenement valt binnen een A-categorie wanneer u een evenement (met meer dan 150 personen) organiseert met een relatief laag risico, een beperkte impact op de omgeving of het verkeer.

Denk daarbij aan een voorstelling, een braderie, een tentfeest (voor het dorp), circus, een meerdaags dorpsfeest (met optocht), kermis, ringrijderij, sportactiviteit zoals een wandel- of fietstocht.

Bijna alle evenementen in de gemeente vallen onder de A-categorie

Afhankelijk van het aantal bezoekers/deelnemers, impact omgeving en verkeer, kan de gemeente nog besluiten om het evenement over te zetten naar een B categorie. 

Evenementenvergunning aanvragen

Om een vergunning voor uw evenement (A) aan te vragen heeft u de onderstaande documenten nodig. Mail de ingevulde documenten naar kccvergunningen@noardeast-fryslan.nl

1. Aanvraagformulier evenementenvergunning

2. Format Draaiboek eendaags evenement of
    Format Draaiboek meerdaags evenement

+ afhankelijk van het evenement (verplicht):

1. Plattegrond evenemententerrein (voorbeeld)

2. Plattegrond bouwsel, zoals een tent (voorbeeld)

3. Plattegrond van de route bijv. wandel/fietstocht*; inzet verkeersregelaars, afsluitingen weergeven (voorbeeld)

4. Ontheffing tijdelijk alcohol schenken

5. Dorpsfeesten/optocht Versierde wagens

Tip: deze brief kunt u gebruiken om deelnemers aan de optocht van versierde wagens te informeren over de spelregels. De brief kan door de organisatie zelf aangepast worden.

6. Heeft u materiaal van de gemeente nodig? Vul het formulier in dat onderaan deze pagina staat en stuur het mee met de aanvraag. 

* Check hier alvast of er op de route ook werkzaamheden gepland staan.

B of C evenement: 12 tot 16 weken van te voren aanvragen

Bij een B- of C-evenement is er een hoger risico

Hoe zwaarder de categorie, hoe intensiever de vergunningverlenings-procedure en de maatregelen en voorschriften die nodig zijn. Het gaat daarbij om festivals als de Admiraliteitsdagen in Dokkum, Piratenfeest in Veenklooster en bijvoorbeeld de Kerstfair.

Mocht u twijfelen of uw evenement een B of C evenement in de gemeente is?

Neem dan eerst contact op met de evenementencoördinator van de gemeente.

Evenementenvergunning aanvragen

Om een vergunning voor uw evenement (B of C)  aan te vragen heeft u de onderstaande documenten nodig. Mail de ingevulde documenten naar kccvergunningen@noardeast-fryslan.nl

1. Aanvraagformulier evenementenvergunning

2. Format Draaiboek eendaags evenement of
    Format Draaiboek meerdaags evenement

3. Plattegrond evenemententerrein (voorbeeld)

4. Plattegrond bouwsel(s), zoals tent(en) (voorbeeld)

5. Plattegrond van de route bijv. wandel/fietstocht*; inzet verkeersregelaars, afsluitingen weergeven (voorbeeld)

6. Ontheffing tijdelijk alcohol schenken

7. Verkeersplan (afsluitingen, inzet verkeersregelaars)

8. Beveiligingsplan (inzetplan)

9. EHBO (inzetplan)

10. Heeft u materiaal van de gemeente nodig? Vul het formulier in en stuur het mee met de aanvraag. 

* Check hier alvast of er op de route ook werkzaamheden gepland staan.

Kansspelen

Als de aanwijzing van de winnaar geschiedt door enige vorm van kansbepaling, is er sprake van een kansspel. Bij een loterij, trekking en een sweepstake is dat onder andere het geval. Een sweepstake is bijvoorbeeld een wedstrijd waar het winnende nummer van tevoren al bekend is en daarna onder de dop van een fles frisdrank is geplaatst.

U kunt de vergunning online aanvragen

Materiaal lenen

De gemeente Noardeast-Fryslân stelt – onder voorwaarden - materiaal beschikbaar aan organisatoren die een evenement in de gemeente organiseren. Na het insturen van dit formulier (bij de vergunningsaanvraag), wordt er contact met u opgenomen over het lenen van het materiaal.

1cb15584-e140-495a-9ee7-3440f8583c3d