Exploitatievergunning

Algemeen

In de exploitatievergunning staan voorwaarden. Deze hebben te maken met openbare orde, veiligheid en zedelijkheid in de omgeving van openbare inrichtingen. Deze voorwaarden staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente. De leidinggevenden moeten aan bepaalde eisen voldoen.

Exploitatievergunning horecabedrijf

Bij het starten of overname van een horecabedrijf heeft u vergunningen nodig. Dat wil zeggen: als u alcoholhoudende dranken verkoopt aan mensen die dat direct, ter plaatse, bij u opdrinken. Dit is bijvoorbeeld bij een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria en snackbar zo. Dit zijn de commerciële horecabedrijven.

Voor buurthuis, clubhuis, sportverenigingen en verenigingen voor studenten is er sprak van een paracommerciële horecabedrijf. Hiervoor gelden afzonderlijke regels.

In de exploitatievergunning staan voorwaarden opgenomen die te maken hebben met overlast, veiligheid en fatsoen.

Voorwaarden exploitatievergunning

Dit is de vergunning die u nodig heeft wanneer u een horecabedrijf wilt starten of overneemt, waarbij ook alcoholhoudende dranken worden geschonken. Uitzondering hierop zijn:

 1. zorginstellingen;
 2. museum;
 3. bedrijfskantine of -restaurant;
 4. bed & breakfast-accommodatie;
 5. Crematorium.

De exploitatievergunning is geldig voor degene die  de vergunning aanvraagt en staat op naam. Bij wijziging van uw ondernemingsvorm heeft u een nieuwe exploitatievergunning nodig. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld een verandering van eenmanszaak naar een V.O.F. of B.V.

Eisen aanvraag exploitatievergunning:

 • Minimaal 21 jaar oud;
 • Niet in enig opzicht van slecht levensgedrag (gevangenisstraf en/of geldboete);
 • Staat niet onder curatele.

Aanvragen

De vergunning vraagt u aan bij de gemeente. U neemt de volgende onderdelen mee:

 • Een bedrijfs- of ondernemingsplan met informatie over de werkzaamheden, de producten en de mensen voor wie uw horecabedrijf bedoeld is
 • Een huurovereenkomst, eigendomsbewijs of pachtovereenkomst van het pand
 • Een plattegrond van het pand met de ligging, indeling, de verschillende ruimten en de grenzen van het terrein
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van alle leidinggevenden die in loondienst zijn
 • Een kopie van de arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden die in loondienst zijn
 • Een ingevuld Bibob-formulier

Naast bovenstaande punten moet ook een ingevuld aanvraagformulier exploitatievergunning worden meegenomen.