Garantstelling en/of logiesverstrekking

Algemeen

Een garantstelling en/of logiesverstrekking is een verklaring waarin staat dat u iemand uit het buitenland uitnodigt om naar Nederland te komen. Deze verklaring is soms nodig bij een visumaanvraag. Een garantstelling en/of logiesverstrekking helpt om een visum te krijgen. U staat dan namelijk financieel garant voor deze persoon. U stuurt de ingevulde garantstelling en/of logiesverstrekking naar de betreffende persoon. Ga wel eerst naar de gemeente om uw handtekening te legaliseren. U maakt hiervoor een afspraak.

Een garantstelling en/of logiesverstrekking kunt u downloaden vanaf de website van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Goed om te weten

  • Vul het bijgaande formulier in
  • Onderteken het nog niet. Dit doet u bij de gemeente
  • Ga persoonlijk naar de gemeente. U ondertekent de garantstelling en/of logiesverstrekking aan de balie
  • Gaat het om garantstelling en hebt u een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan moet ook hij/zij dit formulier tekenen aan de balie
  • Staat u niet garant, maar logeert de persoon wel bij u? Zet dan alleen uw handtekening op het formulier
  • U stuurt het ingevulde formulier naar de persoon die u uitgenodigd hebt

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Contact geld of uw pinpas

Kosten

Soort afschrift Kosten
Garantstelling en/of logiesverstrekking € 7,05