Gemeente Noardeast-Fryslân zoekt rechthebbenden van graven

De gemeente Noardeast-Fryslân zoekt rechthebbenden of nabestaanden van ongeveer 4000 graven op de gemeentelijke begraafplaatsen. De gemeente wil de grafrechten opnieuw toekennen of uitgeven zodat de graven voor de toekomst behouden blijven.

Wat is een rechthebbende?

Een rechthebbende is een persoon of instantie. Deze is eigenaar van het grafrecht op een graf. De rechthebbende bepaalt wat er met het graf mag gebeuren en wie er in begraven mag worden.
Ook is de rechthebbende verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf en het gedenkteken.

Van deze graven zijn de gegevens van de rechthebbende bij ons niet bekend. Vaak komt dit door een verhuizing in het verleden of door het overlijden van de rechthebbende.

Om welke graven gaat het?

Op onze gemeentelijke website staan lijsten van alle graven waarvan bij ons de rechthebbende onbekend is. Op deze lijsten vindt u de begraafplaatsen, maar ook het grafnummer en de namen van de personen die er begraven zijn.

Op de begraafplaatsen staan borden die bezoekers oproept zich te melden. Het betreft de gemeentelijke begraafplaatsen in Burdaard, Burum, Dokkum (Damwâldsterreedsje en Metslawiersterweg), Kollum, Munnekezijl, Aldwâld, Mitselwier en Ternaard.

Opnieuw uitgeven van het grafrecht

Vanaf maart 2023 willen we iedereen hierover informeren. Deze actie duurt 5 jaar.

Is er binnen deze termijn geen (nieuwe) rechthebbende gevonden? Dan vervalt het grafrecht. Daarna worden het graf en het gedenkteken geruimd. 

Wat kunt u voor ons doen?

We willen iedereen graag de gelegenheid geven om te kunnen reageren. Op die manier willen vervelende situaties voorkomen. Bent u, of kent u, de rechthebbende, of een nabestaande? Dan verzoeken wij u vriendelijk om het aanvraagformulier voor het graf, of de graven in te vullen.