Gemeentelijk Mobiliteitsprogramma Noardeast-Fryslân

Vorig jaar kon u als inwoner, ondernemer en werkende in Noardeast-Fryslân een vragenlijst invullen over het verkeer en vervoer in onze gemeente. Ook belangenorganisaties zijn om hun mening gevraagd. Hierbij gaat het om dorpsbelangen, buurt- en wijkvertegenwoordigers, buurgemeenten, provincie en partijen als Cumela, LTO Nederland, Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond, Elkenien Grien en de ‘Werkgroep Toegankelijkheid’. In totaal vulden ongeveer 950 personen de vragenlijst in. Inwoners en belanghebbenden konden met punten op de kaart aangegeven waar het goed gaat en wat waar beter kan. We kregen ongeveer 1450 reacties op de kaart.

De resultaten gaven een goed beeld hoe men denkt over de verkeersveiligheid, bereikbaarheid, de wegen en paden, het parkeren en het openbaar vervoer in onze gemeente. De gemeente heeft de uitkomsten gebruikt om te bepalen welke verkeerszaken zij de komende tien jaar gaat verbeteren. En waar dus het geld aan wordt uitgegeven. Dit hoofdkeuzes staan in het Mobiliteitsplan.

Belangrijkste maatregelen:

  • Voor een deel van de gemeentelijke wegen buiten de bebouwde kom wordt de maximum snelheid verlaagd van 80 naar 60 km/u, zoals op sommige plekken in de gemeente al is gebeurd.
  • Binnen de bebouwde kom verlagen we de maximum snelheid op een aantal locaties van 50 naar 30 km/u, vanwege fietsers op de rijbaan.
  • De bestemmingen in Noardeast-Fryslân zijn prima per auto bereikbaar. Wel zijn er een aantal aandachtlocaties zoals de toenemende drukte op de Rondweg-west te Dokkum, de bereikbaarheid van Kollum en Kollumersweach. En de leefbaarheid van Wânswert.
  • Belangrijk aspect bij bereikbaarheid is de beschikbaarheid van parkeerplaatsen. Voor de Dokkum blijven we dit monitoren en indien nodig realiseren we extra parkeercapaciteit. Hierbij gebruiken we de landelijke parkeercijfers voor fiets en auto.
  • Door de Omgevingswet dient de gemeente vanaf 2026 de geluidssituatie langs drukke wegen te monitoren. 
  • Er moeten voldoende laadpalen voor elektrische auto’s zijn voor inwoners en bezoekers van onze gemeente. De gemeente stelt een laadvisie op. 

Reageren en meer informatie
Het Ontwerp Mobiliteitsplan Noardeast-Fryslân is hieronder digitaal te downloaden. Ook ligt het plan klaar op het gemeentehuis om het daar (op afspraak) in te zien. Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen 10 april tot en met 24 mei reageren op de inhoud. Alle opmerkingen, vragen en suggesties zijn welkom.

U kunt uw reactie schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan via Postbus 1, 9100 AA Dokkum. Onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp gmp’. Voor een reactie per e-mail kunt u een bericht sturen naar info@noardeast-fryslan.nl. Onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp gmp'. 

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het Cluster Omjouwing & Ekonomy. Dit kan via het telefoonnummer (0519) 29 88 88.