Gladheidsbestrijding

Strooien op belangrijkste wegen

Bij winters weer kan het glad worden op de wegen. Daarom strooien we de belangrijkste wegen. Dit zijn voornamelijk wegen naar bijvoorbeeld het ziekenhuis, de busroutes, routes in het centrum en routes naar provinciale wegen.

Strooiroutes gemeente Noardeast-Fryslân

Via de link hieronder komt u op onze kaart met de actuele strooiroutes. Wanneer u bij het 'vergrootglas' rechtsboven in de kaart een adres intypt, vindt u waar wij in de buurt strooien.

Strooiroutes Noardeast-Fryslân

U kunt helpen bij de gladheidsbestrijding

Helaas kan de gemeente niet alle wegen en stoepen in de gemeente vrij houden van sneeuw en ijs. Wij hopen dat u dit begrijpt. Daarom hebben we ook uw hulp nodig. U kunt ons helpen door zelf de sneeuw weg te halen op de stoep voor uw eigen huis. En daarna zout te strooien.
En denk bij glad weer ook eens aan de oudere mensen bij u in de buurt die dit zelf niet kunnen. Zij zullen uw hulp bij het vrij houden van hun stoep heel fijn vinden!

Gladheidsbestrijding

De gemeentelijke wegen en fietspaden zijn ingedeeld in verschillende fases.

De hoofdverbindingen tussen alle dorpen en de grootste doorgaande wegen hebben prioriteit en worden aangemerkt als 1e fase.

Fase 1

Deze wegen en fietspaden strooien we preventief en bij alarmering:
belangrijke (dorp-ontsluitende) wegen, busroutes en de aansluitende wegen op de provinciale weg, inclusief de hoofdfietspaden.

Fase 2

Bij een aanhoudende vorstperiode (72 uur vanaf de eerste strooiactie) strooien we tijdens reguliere werktijden op de belangrijke wegen. Dit is zowel binnen als buiten de bebouwde kom.
In deze route nemen we op: scholen, bejaardencentra, betaalde parkeerterreinen, begraafplaatsen, industrieterreinen.

Fase 3: alle wegen

Bij lang aanhoudende vorst (5 dagen) en vastgereden sneeuw strooien we ook op de resterende - voor het verkeer belangrijke - wegen. We doen dit tijdens de reguliere werktijden en met eigen beschikbaar materieel.

Fase 4: noodplan / strooiroute i.v.m. calamiteiten

Wanneer we strooiroute 1 niet meer kunnen handhaven door ernstige sneeuwval, ijzel of sneeuwstormen treedt het noodplan in werking. 
De keuze om over te gaan naar fase 4 wordt genomen door de burgemeester samen met de coördinator gladheidsbestrijding en de adviseur crisisbeheersing en rampenbestrijding.