Harm Smidswei Kollumersweach

Het bedrijventerrein Harm Smidswei is gelegen aan de oostzijde van de bebouwde kom van Kollumersweach. Dit bedrijventerrein betreft een lokaal (dorps) bedrijventerrein en is bestemd voor het vestigen van relatief, lichte tot middelzware industrie / bedrijvigheid (tot en met milieucategorie 3.2). Er wordt onderzocht of uitbreiding van circa 2 hectare in oostelijke richting mogelijk is. 

Cijfers geplande uitbreiding

  • Oppervlakte: 2 hectare
  • Beschikbare kavels: Nader te bepalen
  • Type bedrijvigheid: Woon/werkkavels tot en met milieucategorie 3.2
  • Bouwhoogte: Nader te bepalen

Stand van zaken

Geeft een globaal beeld van de actuele stappen. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

  • Uitbreiding in oostelijke richting wordt onderzocht
  • Eerste ontwerp wordt gemaakt
  • Haalbaarheid en betaalbaarheid worden getoetst
  • Gesprekken met grondeigenaren worden opgestart