Herdenkingen

Herdenkingen 4 mei

Elk jaar worden er op 4 mei herdenkingen in onze gemeente georganiseerd. Hieronder vindt u meer informatie over wat wij als gemeente voor de 4 mei comités kunnen betekenen en wie de contactpersonen zijn.

Subsidieregeling

Als comité kunt u voor de 4 mei herdenking subsidie aanvragen. Informatie hierover en het aanvraagformulier voor het indienen van de subsidie kunt u hier vinden. De aanvraag moet uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de herdenking bij de gemeente binnen zijn, bij het subsidiebureau.

Bestuurder/raadslid aanwezig bij de herdenking?

Wilt u als comité dat er een bestuurder/raadslid aanwezig is bij de herdenking op 4 mei geef dit uiterlijk 15 maart door via rj.kooistra@noardeast-fryslan.nl.

Geef tevens aan of u een speech van de bestuurder wenst. 

Zodra bekend is welke bestuurder/raadslid aanwezig zal zijn wordt dit aan uw comité doorgegeven. De bestuurder of raadslid neemt zelf een bloemstuk/krans mee. Mocht uw comité zelf een bloemstuk/krans bij het monument willen leggen, dan regelt u dat zelf. De kosten kunnen via de subsidieregeling gedeclareerd worden.

Kommunikaasje (communicatie)

Elk jaar plaatsen wij een themapagina in de huis-aan-huis krant over de 4 mei herdenkingen in onze gemeente. Wilt u dat uw herdenking op deze themapagina vermeld staat? Dan kunt u tot uiterlijk 1 april de informatie aanleveren bij team Kommunikaasje. 

Zie onderstaand formulier voor de nodige informatie. Vul het formulier in en mail deze naar communicatie@noardeast-fryslan.nl onder vermelding van ‘themapagina herdenkingen 2024’. Het stuk mag maximaal 100 woorden bevatten. Team Kommunikaasje behoudt zich het recht voor om teksten in te korten als dat nodig is.

Ook als u vragen hebt over de themapagina kunt u contact opnemen via dit emailadres.

Onderhoud, kransstandaards, afzet-dranghekken etc.

Vanuit de gemeente zorgen we voor het onderhoud van het monument. Dit betekent het schoonmaken, gazon maaien etc.. Een aantal comités is gewend om kransstandaards, vlaggenmasten of bijv. dranghekken/afzethekken van de gemeente te lenen.

Wilt u dit jaar ook weer materiaal lenen? Geef dit uiterlijk 1 april aan via (0519) 29 88 88.