Herdenkingen

Herdenkingen 4 mei

Elk jaar worden er op 4 mei herdenkingen in onze gemeente georganiseerd. Hieronder vindt u meer informatie over wat wij als gemeente voor de 4 mei comités kunnen betekenen en wie de contactpersonen zijn.

Subsidieregeling

Als comité kunt u voor de 4 mei herdenking subsidie aanvragen. Het aanvraagformulier voor het indienen van de subsidie kunt u hier vinden. De aanvraag moet uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de herdenking bij de gemeente binnen zijn. Voor meer vragen over de subsidie kunt u contact opnemen met Aukje Dijkstra via au.dijkstra@noardeast-fryslan.nl

Bestuurder/raadslid aanwezig bij de herdenking?

Wilt u als comité dat er een bestuurder/raadslid aanwezig is bij de herdenking op 4 mei? Geef uiterlijk 1 april aan welke bestuurder/raadslid uw comité wil uitnodigen.

Het bestuurssecretariaat neemt uiterlijk 15 april contact met u op of de bestuurder/raadslid er bij kan zijn. De bestuurder of raadslid neemt zelf een bloemstuk/krans mee. Mocht uw comité een bloemstuk/krans bij het monument willen leggen, dan regelt u dat zelf. De kosten kunnen via de subsidieregeling gedeclareerd worden.

Geef ook bij het bestuurssecretariaat (voor 1 april) aan of u een speech van de bestuurder wenst. Uw contactpersoon voor het inplannen van een bestuurder is: Riejette Kooistra, bereikbaar via rj.kooistra@noardeast-fryslan.nl

Communicatie

Elk jaar plaatsen wij een themapagina in de huis-aan-huis krant over de 4 mei herdenkingen in onze gemeente. Wilt u dat uw herdenking op deze themapagina vermeld staat? Dan kunt u tot uiterlijk 1 april de informatie aanleveren. De informatie bestaat uit een kort overzicht van het programma (inclusief tijden). En natuurlijk bij welk monument (plaats en straat) de herdenking is. Het bericht bevat maximaal 100 woorden. Team Kommunikaasje behoudt zich het recht voor om teksten in te korten als dat nodig is.

U kunt uw informatie sturen naar communicatie@noardeast-fryslan.nl onder vermelding van ‘themapagina herdenkingen 2022’. Ook als u vragen hebt over de themapagina kunt u contact opnemen via dit emailadres.

Onderhoud, kransstandaards, afzet-dranghekken etc.

Vanuit de gemeente zorgen we voor het onderhoud van het monument. Dit betekent het schoonmaken, gazon maaien etc.. Een aantal comités is gewend om kransstandaards, vlaggenmasten of bijv. dranghekken/afzethekken van de gemeente te lenen.

Wilt u dit jaar ook weer materiaal lenen? Geef dit uiterlijk 1 april aan via (0519) 29 88 88.