Gemeenteraad

Samenstelling raad  

De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân bestaat uit 29 leden. In het raadsinformatiesysteem iBabs kunt u zien wie de raadsleden zijn en wat hun stemgedrag is. Lees meer op de volgende link.

Bijeenkomsten raad 

Alle openbare raadsbijeenkomsten en bijbehorende documenten vindt u in het raadsinformatiesysteem iBabs. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor iedereen. U bent van harte welkom! Kijkt u liever vanuit huis? Dat kan via RTV NOF en via de ‘livestream’. Lees meer op de volgende link.

Vertel het de gemeenteraad

Er zijn verschillende manieren om in contact te komen met de gemeenteraad.

Een brief sturen

U kunt een brief sturen aan de gemeenteraad via griffie@noardeast-fryslan.nl.
Deze brief komt op de openbare lijst van ingekomen stukken. Iedereen kan deze stukken inzien in het raadsinformatiesysteem (iBabs). Om privacy-redenen wordt in principe alleen de woonplaats van de briefschrijver gepubliceerd, tenzij de brief van een organisatie of instelling komt. Hoe de gemeente in zijn algemeenheid omgaat met privacy leest u in de privacyverklaring

Een raadslid kan een ingekomen stuk agenderen voor een gemeenteraadsvergadering. De briefschrijver krijgt dan ook de mogelijkheid om in te spreken.

Nadat een brief bij de griffie binnenkomt, neemt de griffie contact met de briefschrijver op over de procedure. Of wordt een schriftelijke bevestiging van ontvangst verstuurd.

Contact met een raadslid

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een raadslid .

Inspreken

U kunt inspreken bij onderwerpen die op de agenda staan van de betreffende raadsvergadering. Meestal is dat aan het begin van de vergadering. Indien mogelijk wordt het betreffende onderwerp direct daarna door de raad behandeld.

Om in te spreken moet u zich aan een aantal regels houden. Die staan in artikel 26 van het
Reglement van Orde.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u bellen of mailen met de raadsgriffier, de heer S.K. Dijkstra. Telefoonnummer: (0519) 29 88 77 of e-mail s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl.

Contactgegevens raadsgriffie

Heeft u vragen? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de raadsgriffie.
Lees meer op de volgende link.

Meer informatie

Informatie over en van de gemeenteraad is opgenomen in het raadsinformatiesysteem iBabs. Lees meer op de volgende link.

Gezamenlijke rekenkamercommissie Dantumadiel en Noardeast-Fryslân

Vanaf 1 oktober 2020 is er een gezamenlijke rekenkamercommissie van Dantumadiel en Noardeast-Fryslân. Dit is een onafhankelijke commissie die onderzoekt of het uitgevoerde beleid het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Daarmee ondersteunt de rekenkamercommissie beide gemeenteraden.

Op deze link vindt u meer over het werk van de rekenkamercommissie.

Wilt u weten wie de leden van de rekenkamercommissie zijn? Kijk dan op de volgende link.  

De rekenkamercommissie stelt suggesties voor mogelijk te onderzoeken onderwerpen op prijs. De suggesties kunt u sturen naar rekenkamercommissie@noardeast-fryslan.nl.