Informatiebijeenkomst bereikbaarheid Ameland 2030

Op woensdag 5 juli 2023 vanaf 19.30 uur organiseert Rijkswaterstaat in Woonzorgcentrum Foswert in Ferwert een informatiebijeenkomst over het vervolgonderzoek naar de bereikbaarheid Ameland 2030.

De vaargeul naar Ameland slibt steeds weer dicht. Rijkswaterstaat onderzoekt hoe Ameland op de lange termijn op een betrouwbare en duurzame manier bereikbaar blijft.

De inhoud van de informatiebijeenkomst is als volgt:

  • Presentatie resultaten onderzoek
  • Gesprek over de oplossingen voor de toekomst
  • Beantwoording van uw vragen

Aanmelden

Meld u aan voor de informatiebijeenkomst via www.rijkswaterstaat.nl/bereikbaarheidameland.

Datum             woensdag 5 juli 2023 vanaf 19.30 uur

Locatie           Ferwert, WoonZorgCentrum Foswert, Foswerterstrjitte 71.

 

U bent van harte welkom.