Jaarwisseling en een feest

Algemeen

Wilt u een evenement organiseren tijdens de jaarwisseling? Dan moet u daar toestemming van de gemeente voor vragen. Dat doet u door middel van een melding of het aanvragen van een vergunning.

Melding

Voor een evenement is lang niet altijd vergunning nodig. Veelal kan worden volstaan met een melding. Het evenement moet dan voldoen aan de volgende zaken:

  1.  het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 150 personen;
  2.  de activiteiten plaatsvinden tussen 07.00 en 06.00 uur;
  3.  geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 10.00 uur of na 06.00 uur;
  4.  de activiteiten geen belemmering vormen voor het verkeer en de hulpdiensten; en
  5.  slechts kleine objecten (zoals tenten) worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 25 vierkante meter per object en waarbij de totale oppervlakte van alle objecten niet meer dan 75 vierkante meter bedraagt.

Voldoet aan bovenstaande eisen, vul dan het aanvraagformulier klein evenement in. De melding moet minimaal 4 weken voorafgaand aan het evenement bij de gemeente gedaan zijn.

c133fb2d-5073-4c29-b1ea-6cbe84888fcc

Vergunning aanvragen kan tot en met 15 oktober 2023

Is uw evenement een A evenement? U valt binnen een A categorie wanneer u een evenement (met meer dan 150 personen) organiseert met een relatief laag risico, een beperkte impact op de omgeving of verkeer heeft. Denk daarbij aan een tentfeest met de jaarwisseling. Afhankelijk van het aantal bezoekers/deelnemers, impact omgeving en verkeer, bepaalt de gemeente in welke categorie het evenement valt. Bijna alle evenementen tijdens de jaarwisseling vallen onder een melding of een A categorie.

Deze documenten hebben we van u nodig bij het indienen van de aanvraag:

Noardeast-Fryslan

Wilt u materiaal lenen tijdens de jaarwisseling? Klik dan hier voor het formulier en stuur het formulier in met de vergunningsaanvraag.