U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Jaarwisseling en een feest

Wilt u een evenement organiseren met de jaarwisseling? Dan heeft u hier toestemming van de gemeente voor nodig. De gemeente is (mede)verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Daarom willen wij graag vooraf met u kijken of en hoe uw evenement veilig kan worden gehouden. Het is nodig dat u voor 19 november aanstaande een melding doet of de vergunning hebt aangevraagd.

Let op: geef voor 7 oktober via veiligheid@noardeast-fryslan.nl aan of u een feest wilt organiseren.

Zoals u weet zijn er verschillende regels omtrent het organiseren van feesten in verband met het coronavirus. Organiseert u een feest binnen of buiten? Hoeveel mensen worden er verwacht? Graag gaan wij met u in gesprek over wat uw ideeën zijn. Dit doen wij om uw feest zo gezond en veilig mogelijk te organiseren in deze coronatijd. Voor meer informatie en vragen over welke regels voor u van toepassing zijn, kunt u contact opnemen met team Feiligens via veiligheid@noardeast-fryslan.nl. Houdt ook deze site in de gaten! De komende tijd verstrekken wij meer informatie over het coronaproof organiseren van feesten.

Klein evenement = melding

Voor het organiseren van een evenement, heeft u een vergunning nodig. Voor een klein evenement zijn de risico’s kleiner en daarom hoeft u dan alleen een melding te doen bij de gemeente. Met een melding kan de beoordeling sneller. Valt uw evenement onder de kleine evenementen? Ga het na aan de hand van de volgende punten.

Een klein evenement is als:

  • Het een eendaags evenement is
  • Het aantal bezoekers niet meer bedraagt dan 100 personen
  • Het evenement tussen 08.00 en 24.00 uur plaats vindt op een maandag t/m zaterdag
  • Er alleen tussen 8.00 en 23.00 uur live-muziek ten gehore wordt gebracht
  • Het evenement niet op de doorgaande weg/rijbaan plaats vindt, en/of geen belemmering vormt voor het doorgaande verkeer en de hulpdiensten
  • Slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m² per object
  • De melding moet u ten minste 4 weken voor het evenement doen. Wij sturen u 2 weken voor het evenement de reactie op uw melding. U krijgt schriftelijk bericht dat uw melding is geaccepteerd of dat het evenement niet is toegestaan

Voor het melden van een klein evenement kunt u het meldingsformulier klein evenement gebruiken.

Groot evenement

Valt uw evenement niet onder ‘kleine evenementen’, dan heeft u een vergunning nodig. De vergunningaanvraag moet tenminste 8, maar beter is 12 weken voordat het evenement gehouden wordt, bij de gemeente binnen zijn.

Bij 12 weken bestaat de mogelijkheid om de beslistermijn verlengen. Maken we hier gebruik van, dan laten wij u dat schriftelijk weten. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan heeft u 6 weken na ontvangst van de beschikking, de tijd om bezwaar te maken.

Voor het aanvragen van een evenementenvergunning kunt u het aanvraagformulier evenementenvergunning gebruiken