Locatie Johannes Bogermanstraat

Het Lauwerscollege zat vroeger in het schoolgebouw aan de Bogermanstraat, tussen de Eskestraat en de Scheltingalaan. De gebouwen aan de Johannes Bogermanstraat zijn bijzonder met een typische uitstraling uit de jaren vijftig. Het gebouw is nooit echt veranderd aan de buitenkant en binnen is een waardevol wandkunstwerk van Just Halbertsma uit 1958 wat onlangs is gerestaureerd. Daarom zou het goed zijn als  het gebouw niet gesloopt hoeft te worden. Aan de achterkant staan praktijklokalen die later zijn bijgebouwd. Deze lokalen zijn minder fraai en kunnen daarom op den duur beter wel worden gesloopt om ruime te maken voor nieuwe ontwikkelingen.

Op dit moment  gebruiken  de scholen die nu in de Campus zitten een deel van het gebouw. De scholen in Kollum hebben toch meer ruimtebehoefte dan eerst werd gedacht. De komende jaren maken  de scholen dus tijdelijk weer gebruik  van het  schoolgebouw tot er een nieuw gebouw is.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân zien voor het hele complex twee mogelijke ontwikkelingen.

De karakteristieke voorkant aan de Johannes Bogermanstraat krijgt bij voorkeur een maatschappelijke functie. Daarbij  wordt geprobeerd de gebouwen zo goed als mogelijk te behouden. Denk bij maatschappelijke functies aan gebruik als zorgwoningen, gezondheidsdiensten of huisartsen. Maar ook werken is hier mogelijk
De praktijklokalen aan de achterkant kunnen gebruikt worden voor andere functies. Te denken valt aan wonen. Dan kun je denken aan wisselwoningen, seniorenwoningen, aanleunwoningen of iets anders.  Hoe dat precies uitpakt, is nu nog niet bekend. Ook weten we nog niet wanneer deze veranderingen gaan komen. Wel weten we dat we het schoolgebouw aan de voorkant willen behouden en dat we aan de achterkant veranderingen toestaan. En dat de schoolfunctie langzaam maar zeker verdwijnt uit het gebied.

Huisarts naar Eskesstraat

De gemeente wil dat er voldoende huisartsen in Kollum blijven. Eén van de huisartsen in Kollum zit nu in een ruimte die niet meer geschikt is voor de praktijk. Om die reden hebben de Burgemeester en Wethouders besloten de gymzaal op de hoek van de Johannes Bogermanstraat en de Eskesstraat te verkopen aan deze huisarts. Natuurlijk  zijn de andere huisartsen hier ook bij betrokken geweest. Zij vinden het ook een goede ontwikkeling.

Tijdens de verkoop van deze gymzaal kwam er een uitspraak van de Hoge Raad. Die uitspraak bepaalde dat verkoop van gemeentelijke gebouwen openbaar moest zijn. Daarom heeft de gemeente de verkoop anders gedaan en is eerst aangekondigd dat de gemeente van plan was deze gymzaal te verkopen aan een huisarts. Andere huisartsen konden dus ook meedoen aan de verkoop. Hiermee voldoet de gemeente aan de eis dat iedereen gelijke kansen heeft bij verkoop van gemeentelijke gebouwen.

Hierdoor kan er een volwaardige huisartsenpraktijk in het dorp bijkomen die ook de komende jaren uitgebreide zorg kan leveren.
 

Zie verder

 

 

 

Lauwers College Johannes Bogermanstraat