Melden van een voorgenomen huwelijk

Algemeen

Gaat u trouwen? Dan meldt u dat bij de gemeente waar u gaat trouwen. Dit heet 'Melden van een voorgenomen huwelijk'. Wij verzoeken u om ruim voor de gewenste voltrekkingsdatum telefonisch contact op te nemen met de afdeling burgerzaken.

Goed om te weten

Wanneer melden?

 • U en uw partner melden beiden het voorgenomen huwelijk
 • U doet dat in de gemeente waar u gaat trouwen
 • U meldt uw voorgenomen huwelijk minimaal twee weken voor de trouwdag;
 • De melding is een jaar geldig
 • Wacht u langer dan een jaar met trouwen? Dan meldt u het voorgenomen huwelijk opnieuw

Voor de melding van het voorgenomen huwelijk neemt u om ruim voor de gewenste voltrekkingsdatum contact op met de afdeling burgerzaken.

Overleg in bijzondere situaties eerst met de gemeente over de benodigde stukken. Dat geldt bijvoorbeeld:

 • Als u in het buitenland bent geboren
 • Geen verblijfsvergunning hebt
 • Niet de Nederlandse nationaliteit hebt
 • In het buitenland hebt gewoond
 • Als een vorig huwelijk is ontbonden in het buitenland

Neem zeker enkele maanden voor de melding contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Het kan een tijdje duren voor de benodigde stukken uit het buitenland in uw bezit zijn.

Huwelijkssluiting

Hebt u in de gemeente de melding van het voorgenomen huwelijk gedaan? Dan trouwt u hier ook. U kiest uw huwelijkslocatie dus al voordat u uw huwelijk gaat melden.

Getuigen

Het is verplicht om getuigen te hebben bij een huwelijk. Dat kunnen twee, drie of vier getuigen zijn. Iedereen boven de 18 jaar mag getuige zijn.

Naamgebruik

Uw naam verandert niet. Wel kunt u de naam van de partner gebruiken. Dit geldt voor beide partners. U regelt het naamgebruik bij de gemeente waar u woont. Dat kan vanaf het moment dat u getrouwd bent. Zie ook onder naamgebruik.

Melden

U kunt de melding indienen als u:

 • Geen familie van elkaar bent
 • Beiden niet in het buitenland bent geboren
 • Beiden de afgelopen 12 maanden in Nederland hebt gewoond
 • Beiden niet onder curatele staat

Wij verzoeken u om ruim voor de gewenste voltrekkingsdatum telefonisch contact op te nemen met de afdeling burgerzaken.

79a8850c-a5fc-48a6-9b7b-f10069bee916

Kosten

Aan de melding van het voorgenomen huwelijk zijn geen kosten verbonden.