Nederlander worden door optie of naturalisatie

U kunt op twee manieren Nederlander worden: door optie of door naturalisatie. U vraagt het aan bij de gemeente. Hiervoor maakt u telefonisch een afspraak. U kunt bellen naar 0519-29 88 88 voor meer informatie

Door optie

Woont u in Nederland en wilt u de Nederlandse nationaliteit krijgen? Staat u bovendien bij de gemeente ingeschreven? Dan kunt u bij ons een verzoek tot optie indienen. Hiervoor maakt u een afspraak.

Hoe het werkt

 • Voldoet u aan alle voorwaarden van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)? Dan gaan we met uw aanvraag aan de slag. Wij nemen namens de burgemeester een beslissing
 • Krijgt u de Nederlandse nationaliteit? Dan nodigt de burgemeester u binnen 6 weken uit voor de naturalisatieceremonie. Daar krijgt u de optieverklaring
 • Twee dagen na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands reisdocument bij ons aanvragen
 • Als u uw reisdocument ophaalt, levert u uw verblijfsvergunning in bij de gemeente 

Meenemen

 • Paspoort waar uw nationaliteit op staat
 • Geldige verblijfsvergunning
 • Geboorteakte

De gemeente controleert of uw identiteitspapieren echt zijn.

Door naturalisatie

Woont u in Nederland en wilt u de Nederlandse nationaliteit krijgen? Staat u bovendien in de gemeente ingeschreven? Dan kunt u bij ons een verzoek tot naturalisatie indienen. Hiervoor maakt u een afspraak.

Hoe het werkt

 • Voldoet u aan alle voorwaarden van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)? Dan maken we een tweede afspraak om uw naturalisatieverzoek samen in te dienen
 • Wij schrijven een advies en sturen dit samen met uw aanvraag op naar de IND
 • De IND beslist over uw aanvraag. Zij sturen u hier een brief over
 • Mag u naturaliseren? Dan krijgt u 2 weken later van de gemeente een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie
 • Twee dagen na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands reisdocument aanvragen
 • Als u uw reisdocument ophaalt, levert u uw verblijfsvergunning in bij de gemeente

Meenemen

 • Geldig paspoort waar uw nationaliteit op staat
 • Geldige verblijfsvergunning
 • Geboorteakte
 • Inburgeringsdiploma op A2- taalniveau. Hebt u dit diploma niet? Dan kijken we naar eventuele andere Nederlandse middelbareschooldiploma's

De gemeente controleert of uw identiteitspapieren echt zijn.

Kosten

Nederlander worden door optie

Voor wie

Kosten

Optieverzoek 1 persoon

€ 206,00

Optieverzoek samen met partner € 351,00
Mee-opteren kind jonger dan 18                                                             € 23,00

Nederlander worden door naturalisatie

Voor wie

Kosten

Naturalisatieverzoek 1 persoon € 970,00
Naturalisatieverzoek samen met partner € 1238,00
Mee-naturaliseren kind jonger dan 18 € 143,00
Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel € 722,00
Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel samen met partner € 991,00