Nieuwsoverzicht

742d4816-c76a-445f-aca9-c33f9fbd1645

 • Militaire oefening 14 juni tot en met 2 juli 2021

  Van 14 juni tot en met 2 juli houdt de Koninklijke Luchtmacht een militaire oefening. Deze oefening speelt zich af op en rond het militaire oefenterrein de Marnewaard, en in het gebied globaal tussen dit oefenterrein en Delfszijl.

 • Nije Fryske plaknamme foar 25 doarpen yn Noardeast

  25 doarpen yn Noardeast-Fryslân krije op 1 jannewaris 2023 in nije Fryske namme. Dat stiet yn it ynfieringsplan Fryske Plaknammen dat  it kolleezje tiisdei 8 juny fêststeld hat. It giet om de doarpen

 • Wegafsluitingen

  De gemeente Noardeast- Fryslân start binnenkort met de jaarlijkse asfaltonderhoudswerken, waarbij nieuwe asfalt- en slijtlagen zullen worden aangebracht op delen van onderstaande wegvakken: 

 • Een gezonde boom voor een zieke of dode es?

  Essentaksterfte, de ziekte die essenbomen treft. Particulieren die wonen in de Waddenregio en die te maken hebben met zieke en of dode essen op hun erf kunnen in aanmerking komen om nieuwe bomen op hun erf te laten planten door de SIF. Er zijn voor het komende plantseizoen 200 bomen beschikbaar om particuliere erfbeplantingen te herstellen. Heeft u een dode of zieke es? Neem dan contact op met de Iepenwacht.

 • Verbouwing gemeentehuis Dokkum inclusief raadszaal

  Het college stelt voor om het gemeentehuis stapsgewijs te verbouwen inclusief een nieuwe raadszaal. Dit betekent ook dat, als het aan het college ligt, er geen raadszaal in de Bonifatiuskerk komt.

 • Een gastvrij, bereikbaar en aantrekkelijk Dokkum voor bezoekers en toeristen

  Ondernemers, bewoners, gemeente en andere betrokkenen die de stad promoten willen de binnenstad van Dokkum voor iedereen nog aantrekkelijker maken. Daarom hebben zij gezamenlijk een ambitie voor de binnenstad van Dokkum geformuleerd in relatie tot mobiliteit. Ze willen van Dokkum een gastvrije en bereikbare ontmoetingsplek maken. Een aantrekkelijke bestemming voor bezoekers en toeristen met zo weinig mogelijk overlast van voertuigbewegingen.