Onderzoek grafrecht onbekende rechthebbenden 07-03-2023 t/m 07-03-2028

Algemeen

Van meerdere graven op de begraafplaatsen in de gemeente Noardeast-Fryslân zijn we op zoek naar rechthebbenden, of nabestaanden van deze rechthebbenden. Van deze graven zijn de gegevens van de rechthebbende bij ons niet bekend. Vaak is dit ontstaan door een verhuizing in het verleden, of door het overlijden van de rechthebbende. We willen graag het grafrecht opnieuw toekennen of uitgeven om zo het graf voor de toekomst te kunnen behouden.

In dit filmpje vertellen we u er meer over.

Wat is een rechthebbende?

Een rechthebbende is een persoon, of instantie, welke eigenaar is van het grafrecht op een graf en deze bepaalt wat er met het graf mag gebeuren en wie er in begraven mag worden. Ook is de rechthebbende verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf en het bijbehorende grafmonument of gedenkteken.

686d2fe0-b778-40f1-b78a-93a8b488af70

Om welke graven gaat het?

Onderaan deze pagina staan lijsten van alle graven waarvan bij ons de rechthebbende onbekend is. Op deze lijsten vindt u de begraafplaatsen, het grafnummer en de namen van de personen die in de betreffende graven begraven zijn.

Opnieuw uitgeven van het grafrecht

Met ingang van 7 maart 2023 willen we iedereen hier op attenderen. Deze actie duurt vijf jaren. Is er binnen deze termijn geen (nieuwe) rechthebbende gevonden, dan wordt het grafrecht vervallen verklaard en zal een eventueel aanwezig grafmonument op het betreffende graf geruimd worden. Later zal ook het graf zelf geruimd gaan worden.

Kosten tenaamstelling

Het grafrecht zoals dat in het verleden is toegekend aan een graf blijft gehandhaafd.

Is een graf destijds uitgegeven voor een termijn van Onbepaalde Tijd, dan worden er alleen leges in rekening gebracht voor een overschrijving van het grafrecht.

Is een graf destijds uitgegeven voor een Bepaalde termijn van bijvoorbeeld 20, of 30 jaren en heeft deze termijn de einddatum nog niet bereikt, ook dan worden er alleen leges in rekening gebracht voor een overschrijving. Het grafrecht loopt dan tot het einde van de huidige termijn en kan na afloop van deze termijn verlengd worden.

Is de einddatum van een graftermijn reeds verstreken, dan kan het grafrecht uitgegeven worden voor een termijn van 10, 20, of 30 jaren. De huidige tarieven leest u hier Lijkbezorgingsrechten Noardeast-Fryslân 2024

Wat kunt u voor ons doen

We willen iedereen graag in de gelegenheid brengen om te kunnen reageren, om zo vervelende situaties te voorkomen. Bent u, of kent u, de rechthebbende, of een nabestaande van deze? Dan verzoeken wij u vriendelijk om het aanvraagformulier voor het graf, of de graven waarvan u denkt dat u de rechthebbende bent, of een nabestaande van deze rechthebbende bent, in te vullen en in te dienen. U vindt het aanvraagformulier, samen met de lijsten van de betreffende graven, onderaan deze pagina.

Voorwaarden (opnieuw) toekennen van grafrecht

Rechthebbenden waarvan blijkens de administratie de adresgegevens niet correct zijn, alsmede nabestaanden van deze rechthebbenden, in het geval dat deze rechthebbenden inmiddels zijn overleden, kunnen gedurende een periode van 5 jaren, te rekenen vanaf 7 maart 2023, zich bij het college melden voor aanpassing van hun adresgegevens, of voor het in aanmerking willen komen voor overschrijving van het recht op het graf op hun naam.

De bovengenoemde nabestaanden, dienen voormalige echtgenoten of geregistreerd partners te zijn, of dienen in een familierechtelijke betrekking tot een overleden rechthebbende te hebben gestaan tot en met de vierde graad (bloed- en aanverwantschap). In geval van meerdere nabestaanden die zich melden wordt het grafrecht overgeschreven op degene die zich als eerste bij het college heeft gemeld.

Gedurende de termijn van 5 jaren, zal het recht op een particulier graf waarvan de adresgegevens van de rechthebbenden nog niet zijn aangepast, of waarvan de rechthebbende is overleden, en nog geen nabestaande zich heeft gemeld voor overname van het grafrecht, niet vervallen worden verklaard en zal het graf niet worden geruimd.

Laat het gerust weten als u nog vragen heeft

Bel ons klantencontactcentrum op (0519) 29 88 88 en vraag naar de begraafplaatsadministratie. Wilt u liever een email sturen? Stuur deze dan naar t.vanderhorn@noardeast-fryslan.nl  

U bereikt ons van maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 16.30 uur en op vrijdag tussen 8.30 en 12.00 uur.

U kan bij de administratie uiteraard ook terecht voor alle overige vragen over onze gemeentelijke begraafplaatsen.