Onroerende zaakbelasting (OZB)

Algemeen

Hebt u een onroerende zaak zoals bijvoorbeeld een woning of bedrijfsgebouw? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelastingen (OZB). Hoeveel dat is, hangt af van de WOZ waarde van de onroerende zaak en het OZB-tarief.

Goed om te weten

De OZB bestaat uit een eigenaren - en gebruikersbelasting. De gebruikersbelasting wordt niet geheven voor woningen.

De eigenarenbelasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari van het kalenderjaar een onroerende zaak in eigendom heeft, of daar een ander zakelijk recht op heeft gevestigd, zoals erfpacht of vruchtgebruik.

De gebruikersbelasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari van het kalenderjaar een niet-woning in gebruik heeft. Bent u op 1 januari  eigenaar en gebruiker van een niet-woning? Dan krijgt  u zowel voor de OZB-eigenaren- als de OZB-gebruikersbelasting een belastingaanslag.

Gevolgen bij verhuizing, verkoop, overlijden etc

Wijziging in uw persoonlijke situatie gedurende het kalenderjaar ten gevolge van bij voorbeeld verhuizing, verkoop of overlijden hebben géén invloed op de hoogte van uw aanslagen voor dat jaar, noch voor het gebruikers-, noch voor de eigenarenbelasting. Dat geldt zowel voor woningen als niet-woningen. In geval van verkoop verrekent de notaris meestal de eigenarenbelasting met de nieuwe eigenaar.  Dat staat vaak in de verkoopakte en in veel gevallen krijgt u ook een factuur-overzicht waaruit van die verrekening blijkt. Samengevat: de aanslag OZB wordt dus niet tussentijds door de gemeente verminderd

Tarieven

De OZB wordt geheven naar een percentage van de WOZ waarde.

  • Woningen, eigenarenbelasting: 0,1179%
  • Niet-woningen, eigenarenbelasting: 0,2686%
  • Niet-woningen, gebruikersbelasting: 0,2048%