Openingstijden en bereikbaarheid

Bezoeken gemeentehuis en openingstijden

Wilt u uw paspoort verlengen, een rijbewijs aanvragen of andere zaken regelen die te maken hebben met Burgerzaken? Steeds meer zaken kunt u online regelen. Als u naar het gemeentehuis wilt voor bijvoorbeeld een aanvraag van een rijbewijs of paspoort, dan kunt u tijdens de openingstijden terecht op uw eigen gemeentehuis.

Locatie Dokkum, bezoekadres en openingstijden

Koningstraat 13 (bezoekadres)
9101 LP Dokkum
Parkeren in de stad
Maandag: 13.00 – 16.30 uur
Dinsdag: 13.00 – 16.30 uur
Woensdag: 13.00 – 16.30 uur
Donderdag: 13.00 – 16.30 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur en 19.00 – 20.30 uur

Locatie Ferwert, bezoekadres en openingstijden

Hegebeintumerdyk 2 (bezoekadres)
9172 PJ Ferwert
Maandag: 09.00 – 12.00 uur
Dinsdag: 09.00 – 12.00 uur
Woensdag: 16.00 – 19.30 uur
Donderdag: 09.00 – 12.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur

Locatie Kollum, bezoekadres en openingstijden

Van Limburg Stirumweg 18 (bezoekadres)
9291 KB Kollum
Maandag: 09.00 – 12.00 uur
Dinsdag: 09.00 – 12.00 uur
Woensdag: 16.00 – 19.30 uur
Donderdag: 09.00 – 12.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur

Gemeente Dantumadiel, bezoekadres en openingstijden

Hynsteblom 4 (bezoekadres)
9104 BR Damwâld
Maandag: 09.00 – 12.00 uur
Dinsdag: 09.00 – 12.00 uur en 19.00 - 20.30 uur (Let op: avondopenstelling geldt alleen voor de afdeling Burgerzaken)
Woensdag: 13.00 – 16.30 uur
Donderdag: 09.00 – 12.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur

Bezoeken milieustraten Damwâld, Ferwert en Kollum

Bij de Milieustraat kunt u al uw grof huishoudelijk afval inleveren. Het meeste afval levert u gratis in. Voor bouw- en sloopafval moet u betalen. Op de milieustraat pagina staan de locaties en openingstijden van de milieustraten.

Bezoeken Streekarchief

Het Streekarchief is onderdeel van de gemeente Noardeast-Fryslân en werkt van daaruit voor de voormalige gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. en de gemeente Dantumadiel. Op grond van een serviceovereenkomst werkt de archivaris ook voor de gemeenten Ameland en Schiermonnikoog.

Het Streekarchief beheert de archiefbewaarplaatsen van alle gemeenten. Archieven ouder dan 20 jaar zijn openbaar en voor een ieder toegankelijk. Meer informatie over het streekarchief en de openingstijden/bereikbaarheid zijn te vinden op de streekarchief pagina.

Telefonische bereikbaarheid

De gemeente is bereikbaar op het algemene telefoonnummer: (0519) 29 88 88

U kunt ons telefonisch bereiken op de onderstaande tijden:
Ma t/m Do: 08.30 – 16.30
Vr: 08.30 – 12.00

  Heeft u vragen of zaken op het gebied van welzijn, zorg, participatie of inkomen?

  De medewerkers die hieraan werken, doen dat vanuit het gemeentehuis in Damwâld. Bij het gebiedsteam kunt u net als voorheen een afspraak maken op een van de gemeentehuizen of in voorkomende gevallen (meestal op het gebied van zorg) bij u thuis. Voor vragen op het gebied van welzijn, zorg, participatie of inkomen kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer (0519) 29 88 88, optie 1. Voor vragen op het gebied van inkomen kunt u ook tijdens openingstijden langskomen bij de balie Zorg en Ondersteuning in het gemeentehuis te Damwâld.

  Wilt u een vergunning aanvragen of heeft u vragen over vergunningen?

  Snel en digitaal een (omgevings)vergunning aanvragen of melding doen, bijvoorbeeld voor het verbouwen van een huis, het afwijken van het bestemmingsplan of het slopen van een schuurtje. Dat kan via het Omgevingsloket online op www.omgevingsloket.nl. Online kunt u ook een vergunningscheck doen.

  Wilt u een gemeentelijke vergunning aanvragen, zoals bijvoorbeeld voor een evenement of horeca, dan vindt u de aanvraagformulieren op de website van uw gemeente.

  Wilt u een ambtenaar spreken, offline een vergunning aanvragen of iets anders regelen op vergunningengebied? Dan kunt u bellen met de gemeente via (0519) 29 88 88 en dan kiezen voor optie 2. Als dat nodig of wenselijk is, plant een ambtenaar een gesprek met u in op een tijdstip dat u past. U kunt natuurlijk ook langs komen als u vragen heeft over vergunningen. Daarvoor kunt u tijdens openingstijden terecht op het gemeentehuis in Damwâld. Op andere gemeentehuizen is dit niet mogelijk als het om vergunningen gaat.

  Bestemmingsplan

  Bij vragen over het huidige/geldige bestemmingsplan kunt u tevens terecht bij optie 2. Heeft u een vraag heeft over het wijzigen van een bestemmingsplan? Dan kunt u bellen met de gemeente via (0519) 29 88 88 en dan kiezen voor optie 3. De afdeling Ruimtelijke Ordening handelt deze vragen af. 

  Calamiteiten buiten openingstijden

  Wilt u een melding en kan het niet worden uitgesteld tot de volgende werkdag? Dan kunt u de gemeente ook buiten openingstijden bereiken:

  • Voor het melden van acute problemen met het riool kunt u bellen met het volgende storingsnummer: (06) 511 952 10
  • Het melden van situaties die acuut gevaar voor mens, dier of leefomgeving opleveren, zoals een omgewaaide boom, zware loshangende takken of een gat in het wegdek kunt u bellen met het volgende storingsnummer: (06) 515 107 75

  Voor spoedgevallen omtrent Jeugdzorg kunt u buiten openingstijden contact opnemen met Spoed voor Jeugd via het telefoonnummer: (0800) 77 63 345

  Milieu-alarmnummer

  Het milieu-alarmnummer, telefoonnummer: (058) 212 24 22, is 24 uur per dag bereikbaar voor een directe reactie op milieuklachten zoals meldingen van water- en bodemverontreiniging, vissterfte, olielozingen, stank- en stofoverlast van fabrieken of geluidsoverlast.

  Bij zo´n melding neemt de FUMO (www.fumo.nl) de klacht in behandeling en zoekt zo snel mogelijk een passende oplossing.

  Contactformulier en e-mail

  Heeft u een vraag of wilt u een bijlage versturen? Maak dan gebruik van het contactformulier voor burgers of voor ondernemers.

  U kunt ons ook een e-mail sturen naar: info@noardeast-fryslan.nl

    Post- en factuuradressen

    Algemeen

    Postbus 13 (postadres)
    9290 AA  Kollum
    E-mail: info@noardeast-fryslan.nl

    Bestuur

    Gemeente Noardeast-Fryslân t.a.v. college van B en W of gemeenteraad
    Postbus 13 (postadres)
    9290 AA  Kollum
    E-mail: info@noardeast-fryslan.nl

    Factuuradres

    Gemeente Noardeast-Fryslân                                                          
    Postbus 13 (postadres)
    9290 AA  Kollum
    E-mail: factuur@noardeast-fryslan.nl

    Overig

    Gemeentecode: 1970
    KvK-nummer: 73552496
    IBAN nr: NL51 BNGH 0285 1756 53
    BIC code: BNGHNL2G
    BTW-nummer: NL8257.53.582.B01
    OIN(Organisatie Identificatie Nummer): 00000001825753582000
    RSIN(Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 8257.53.582