Belangrijke notificatie

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Openingstijden en bereikbaarheid

Bezoeken

Gemeente Noardeast-Fryslân heeft haar dienstverlening aangepast in verband met het Coronavirus.

De locaties Kollum en Ferwert zijn gesloten. Een bezoek aan het gemeentehuis in Dokkum is alleen bij dringende zaken nog op afspraak mogelijk. Het maken van een afspraak kan online of telefonisch via (0519) 29 88 88. 

Kijk voor meer informatie over corona op de volgende pagina.

Let op: er zijn commerciële bedrijven die aanbieden om tegen betaling een afspraak bij ons te regelen. We raden u aan om dit niet te doen. Het maken van een afspraak is bij onze gemeente altijd gratis. 

Telefoonnummers

Wilt u uw paspoort verlengen, een rijbewijs aanvragen of andere zaken regelen die te maken hebben met Burgerzaken? Steeds meer zaken kunt u online regelen. Als u naar het gemeentehuis wilt voor bijvoorbeeld een aanvraag van een rijbewijs of paspoort, maak dan eerst een afspraak. Dit kan online of via (0519)-298888 optie 3.

Ook hiervoor geldt dat een bezoek aan het gemeentehuis alleen op afspraak mogelijk is. Het maken van een afspraak kan online of telefonisch via (0519) 29 88 88. 

Wij helpen onze klanten gemiddeld binnen 5 minuten. Tijdens de avondopenstelling is de maximale wachttijd 15 minuten. Wij zijn u persoonlijk, vriendelijk en deskundig van dienst. Wij beschermen uw privacy en gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Persoonlijke gegevens en informatie met een vertrouwelijk karakter gebruiken we alleen voor de doelen waarvoor ze zijn bestemd. Mocht u niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan kunt u ons daarop wijzen.

Bezoekadressen

Locatie Dokkum Locatie Ferwert* Locatie Kollum*
Koningstraat 13
9101 LP Dokkum
Parkeren in de stad
Hegebeintumerdyk 2 
9172 PJ Ferwert
 

Van Limburg Stirumweg 18 
9291 KB Kollum
 

*Let op! Een bezoek aan het gemeentehuis is alleen nog in Dokkum op afspraak mogelijk. De gemeentehuizen in Kollum en Ferwert zijn tot nader order gesloten.

Gemeente Dantumadiel, bezoekadres

Hynsteblom 4 
9104 BR Damwâld

Streekarchief

Het Streekarchief is onderdeel van de gemeente Noardeast-Fryslân en werkt van daaruit voor de voormalige gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. en de gemeente Dantumadiel. Op grond van een serviceovereenkomst werkt de archivaris ook voor de gemeenten Ameland en Schiermonnikoog.

Het Streekarchief beheert de archiefbewaarplaatsen van alle gemeenten. Archieven ouder dan 20 jaar zijn openbaar en voor een ieder toegankelijk. Meer informatie over het streekarchief en de openingstijden/bereikbaarheid zijn te vinden op de streekarchief pagina.

Milieustraat

Bij de Milieustraat kunt u al uw grof huishoudelijk afval inleveren. Het meeste afval levert u gratis in. Voor bouw- en sloopafval moet u betalen. Op de milieustraat pagina staan de locaties en openingstijden van de milieustraten.

Social Media

De gemeente is bereikbaar op het algemene telefoonnummer: (0519) 29 88 88

U kunt ons telefonisch bereiken op de onderstaande tijden:
Ma t/m Do: 08.30 uur – 16.30 uur
Vr: 08.30 uur – 12.00 uur

Let op! Voor de vrijdagmiddag hebben we een aangepaste telefonische bereikbaarheid(12.00 uur - 17.00 uur. Heeft u een vraag aan het Gebiedsteam met betrekking tot jeugdzorg, toets 1.

U heeft gemiddeld binnen een minuut een medewerker aan de lijn. Uitgangspunt is dat wij 80% van alle vragen over producten en diensten direct afhandelen. Wanneer wij uw vraag niet direct kunnen beantwoorden, verbinden wij u door naar de juiste persoon. Mocht doorverbinden niet lukken, dan maken wij een terugbelnotitie aan. Uiteraard mag u ook zelf nogmaals bellen.

  Heeft u vragen of zaken op het gebied van welzijn, zorg, participatie of inkomen?

  De medewerkers die hieraan werken, doen dat vanuit het gemeentehuis in Damwâld. Bij het gebiedsteam kunt u net als voorheen een afspraak maken op een van de gemeentehuizen of in voorkomende gevallen (meestal op het gebied van zorg) bij u thuis. Voor vragen op het gebied van welzijn, zorg, participatie of inkomen kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer (0519) 29 88 88, optie 1. Voor vragen op het gebied van inkomen kunt u ook tijdens openingstijden langskomen bij de balie Zorg en Ondersteuning in het gemeentehuis te Damwâld.

  Wilt u een vergunning aanvragen of heeft u vragen over vergunningen?

  Snel en digitaal een (omgevings)vergunning aanvragen of melding doen, bijvoorbeeld voor het verbouwen van een huis, het afwijken van het bestemmingsplan of het slopen van een schuurtje. Dat kan via het Omgevingsloket online op www.omgevingsloket.nl. Online kunt u ook een vergunningscheck doen.

  Wilt u een gemeentelijke vergunning aanvragen, zoals bijvoorbeeld voor een evenement of horeca, dan vindt u de aanvraagformulieren op de website van uw gemeente.

  Wilt u een ambtenaar spreken, offline een vergunning aanvragen of iets anders regelen op vergunningengebied? Dan kunt u bellen met de gemeente via (0519) 29 88 88 en dan kiezen voor optie 2. Als dat nodig of wenselijk is, plant een ambtenaar een gesprek met u in op een tijdstip dat u past. U kunt natuurlijk ook langs komen als u vragen heeft over vergunningen. Daarvoor kunt u tijdens openingstijden terecht op het gemeentehuis in Damwâld. Op andere gemeentehuizen is dit niet mogelijk als het om vergunningen gaat.

  Bestemmingsplan

  Bij vragen over het huidige/geldige bestemmingsplan kunt u tevens terecht bij optie 2. Heeft u een vraag heeft over het wijzigen van een bestemmingsplan? Dan kunt u bellen met de gemeente via (0519) 29 88 88 en dan kiezen voor optie 3. De afdeling Ruimtelijke Ordening handelt deze vragen af. 

  Calamiteiten buiten openingstijden

  Wilt u een melding maken en kan het niet worden uitgesteld tot de volgende werkdag? Dan kunt u de gemeente ook buiten openingstijden bereiken:

  • Voor het melden van acute problemen met het riool kunt u bellen met het volgende storingsnummer: (06) 511 952 10
  • Het melden van situaties die acuut gevaar voor mens, dier of leefomgeving opleveren, zoals een omgewaaide boom, zware loshangende takken of een gat in het wegdek kunt u bellen met het volgende storingsnummer: (06) 515 107 75

  Voor spoedgevallen omtrent Jeugdzorg kunt u buiten openingstijden contact opnemen met Spoed voor Jeugd via het telefoonnummer: (0800) 77 63 345

  Milieu-alarmnummer

  Het milieu-alarmnummer, telefoonnummer: (058) 212 24 22, is 24 uur per dag bereikbaar voor een directe reactie op milieuklachten zoals meldingen van water- en bodemverontreiniging, vissterfte, olielozingen, stank- en stofoverlast van fabrieken of geluidsoverlast.

  Bij zo´n melding neemt de FUMO (www.fumo.nl) de klacht in behandeling en zoekt zo snel mogelijk een passende oplossing.

  Website

  U kunt de gemeente ook bereiken op Social Media. Wanneer u een bericht stuurt via WhatsApp, Facebook of Twitter reageren wij tijdens kantooruren binnen 4 uren.

  Postadressen

  • De informatie op de website is correct, actueel en gemakkelijk te vinden. Vindt u dat informatie niet klopt, of heeft u opmerkingen dan kunt u dit gemakkelijk aangeven op de website
  • U als bezoeker staat centraal, niet de organisatie of onze systemen
  • Onze teksten zijn begrijpelijk
  • 80% van al onze producten en diensten zijn digitaal aan te vragen 

  Algemeen

  Postbus 13 (postadres)
  9290 AA  Kollum
  E-mail: info@noardeast-fryslan.nl

  Bestuur

  Gemeente Noardeast-Fryslân t.a.v. college van B en W of gemeenteraad
  Postbus 13 (postadres)
  9290 AA  Kollum
  E-mail: info@noardeast-fryslan.nl

  Factuurinformatie

  Algemeen

  Gemeente Noardeast-Fryslân.nl
  Postbus 13 (postadres)
  9290 AA  Kollum
  E-mail: factuur@noardeast-fryslan.nl

  Bestuur

  Gemeente Noardeast-Fryslân t.a.v. college van B en W of gemeenteraad
  Postbus 13 (postadres)
  9290 AA  Kollum
  E-mail: factuur@noardeast-fryslan.nl

  Overig

  Gemeentecode: 1970
  KvK-nummer: 73552496
  IBAN nr: NL51 BNGH 0285 1756 53
  BIC code: BNGHNL2G
  BTW-nummer: NL8257.53.582.B01
  OIN(Organisatie Identificatie Nummer): 00000001825753582000
  RSIN(Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 8257.53.582