Opvragen archiefstukken, vergunning of bouwtekening

Algemeen

Wanneer iemand een vergunning voor een bouwactiviteit aanvraagt, dan moet men daarbij een bouwplan en bouwtekeningen indienen. In het bouwplan  wordt een beschrijving gegeven van wat de bouw of verbouw precies inhoudt. En er moet een tekening worden gemaakt van hoe het bouwwerk er uit komt te zien. Het gaat dan om de constructie en om het uiterlijk. Daar hoort ook een situatieschets bij: waar komt het bouwwerk precies te staan?

Pas verleende vergunningen liggen ter inzage

Als de gemeente een omgevingsvergunning verleent, dus ook voor het bouwen van een bouwwerk, dan wordt die bekendgemaakt. Dat gebeurt in het wekelijkse huis-aan-huisblad en op www.officiëlebekendmakingen.nl

De vergunning en de bijbehorende stukken liggen dan ook 6 weken ter inzage. Die kunt u inkijken zodra de vergunning bekend is gemaakt

Oude bouwplannen inzien of opvragen

De gemeente bewaart de vergunningen, bouwplannen en tekeningen. U kunt oude bouwplannen en bouwtekeningen inzien bij de gemeente of opvragen. 

Wanneer u bouwtekeningen, plattegronden of oude vergunningen wilt ontvangen, dan dient u bij de gemeente een archiefverzoek in. 

U stuurt een e-mail naar info@noardeast-fryslan.nl met daarin de volgende gegevens: 
-    Omschrijving van uw verzoek; 
-    Uw verblijfadres; 
-    Uw e-mailadres. 
Een archiefverzoek kost geld. De kosten hiervan staan in in de legesverordening voor de gemeente Noardeast-Fryslân. Klik hier voor de verordening en tarieven Legesverordening Noardeast-Fryslân 2024 (kijkt u bij paragraaf 1.6, 1.8 en bij artikel 1.34)