Overleg over een plan, initiatief of idee

Algemeen

Heeft u ingewikkelde plannen? Wilt u weten of uw activiteit misschien vergunningvrij kan doen? Wilt u een woning bouwen, een kantoorpand veranderen in appartementen of uw bedrijf uitbreiden. Twijfelt u of een bouwplan aan de regels van het omgevingsplan voldoet?

Vraag een omgevingsoverleg aan

Leg uw plan voor aan de gemeente. En vraag om uw plan, initiatief of idee te bespreken en te beoordelen. De gemeente geeft u advies over de wenselijkheid en de haalbaarheid van uw plan of initiatief. En kan u aangeven wat de vervolgstappen zijn. Als dat nodig is, dan kan de gemeente advies geven over hoe u het beste een aanvraag voor die vergunning kunt maken.

Wij raden u aan om dit te doen voordat u de aanvraag omgevingsvergunning indient. U voorkomt zo dat u voor vervelende verrassingen komt te staan in het vergunningstraject.

Een beoordeling of iets vergunningvrij kan gebeuren, is gratis. Het beoordelen of een plan passend is of passend kan worden gemaakt kost wel geld. Het begint met een vast tarief. Is er meer en uitgebreid onderzoek door specialisten nodig, dan zijn de kosten hoger. Wel kunnen die kosten later verrekend worden met de kosten voor het behandelen van de vergunningaanvraag. 

Meer weten?: Klik hier:  Omgevingsoverleg - overleg over initiatief, plan of idee

Formulier aanvraag omgevingsoverleg

Wilt u uw plan, initiatief of idee wilt bespreken en laten beoordelen door de gemeente? Maak dan gebruik van dit formulier en doe een aanvraag om omgevingsoverleg.

Klik hier voor het E-formulier aanvraag omgevingsoverleg

Kleinere plannen en minder ingewikkeld?

Bij kleinere plannen is het meestal niet nodig om te overleggen. Bijvoorbeeld voor dakkapellen, aan- en uitbouwen of andere kleinere activiteiten zoals het kappen van een boom, aanbrengen van een reclame of aanleggen van een inrit. U kunt via het  Omgevingsloket de vergunningcheck doorlopen om te checken of u een vergunning nodig heeft. En zien hoe u die kunt aanvragen.

Ingewikkeld plan?

Gaat het om meer ingewikkelde activiteiten? Dan adviseren wij u van om, voordat u een officiële aanvraag voor een vergunning doet, eerst een overleg bij de gemeente te vragen. Uiteraard kunt u ook dan eerst gebruik maken van de vergunningcheck in het landelijke Omgevingsloket: Vergunningcheck - Omgevingsloket

Meer informatie

Zie voor meer informatie op de gemeentelijke website bij:  Omgevingsoverleg - overleg over initiatief, plan of idee of ga naar  Omgevingsloket . Daar vindt u voor vragen ook een Help centrum 

U kunt met praktische en inhoudelijke vragen terecht bij de medewerkers van het Klantkontaktsintrum KKS Fergunnings van de gemeente: (0519)298888, keuze 2 

Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 - 16.30 en op vrijdag van 8.30 - 12.00 uur – kccvergunningen@noardeast-fryslan.nl