Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld.

Overzicht stad en dorpen

Nederlandse naam Friese naam aantal inwoners
Aalsum Ealsum 130
Anjum Eanjum 1.155
Augsbuurt Lytsewâld 85
Birdaard Burdaard 1.185
Blija Blije 840
Bornwird Boarnwert 120
Brantgum Brantgum 245
Burum Boerum 620
Dokkum Dokkum 12.745
Ee Ie 850
Engwierum Ingwierrum 585
Ferwerd Ferwert 1.780
Foudgum Foudgum 75
Genum Ginnum 90
Hallum Hallum 2.680
Hantum Hantum 400
Hantumeruitburen Hantumerútbuorren 70
Hantumhuizen Hantumhuzen 215
Hiaure De Lytse Jouwer 70
Hogebeintum Hegebeintum 85
Holwerd Holwert 1.595
Janum Jannum 40
Jislum Jislum 65
Jouswier Jouswier 45
Kollum Kollum 5.720
Kollumerpomp De Pomp 435
Kollumerzwaag Kollumersweach 2.975
Lichtaard Lichtaard 90
Lioessens Ljussens 380
Marrum Marrum 1.420
Metslawier Mitselwier 900
Munnekezijl Muntsjesyl 500
Moddergat Moddergat 225
Morra Moarre 250
Nes Nes 390
Niawier Nijewier 370
Oosternijkerk Easternijtsjerk 940
Oostrum Eastrum 190
Oudwoude Aldwâld 815
Paesens Peazens 230
Raard Raard 215
Reitsum Reitsum 125
Ternaard Ternaard 1.295
Triemen De Trieme 320
Veenklooster Feankleaster 110
Waaxens Waaksens 40
Wanswerd Wânswert 220
Warfstermolen Warfstermûne 205
Westergeest Westergeast 610
Wetsens Wetzens 55
Wierum Wierum 315
Zwagerbosch Sweagerbosk 560