Participatie bij aanvraag omgevingsvergunning

Algemeen

Wat is participatie

Participatie houdt in dat u meningen verzamelt over het plan of initiatief. En in dit geval over de aanvraag om de vergunning. Bij het uitvoeren van plannen is het betrekken van de omgeving van groot belang. Zo komt u er achter wat anderen van uw plannen vinden. En kunt u de plannen ook nog aanpassen als dat nodig is. Het geeft draagvlak en begrip bij anderen en het voorkomt vaak dat later bezwaar wordt gemaakt. De gemeente raadt u aan om aan participatie te doen.

Wie betrekken?

Bij kleinere plannen gaat het meestal om de directe omwonenden, zoals de buren of de mensen in uw straat. Maar als het om grotere, ingrijpende plannen gaat, dan vraagt de aanvrager om meningen van meer partijen zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties en instanties. Met al deze meningen en feedback kunt u als aanvrager nog uw plannen aanpassen. Om zo meer draagvlak voor de uitvoering van die plannen te krijgen. De gemeente betrekt de uitkomsten van de participatie bij de het besluit om de vergunning te verlenen.

Regels over participatie

Participatie is in de meeste gevallen niet verplicht. U geeft bij het maken van de aanvraag met ja of nee aan of u participatie heeft gedaan en dat u anderen bij uw plannen heeft betrokken.

Als u wel aan participatie heeft gedaan en de omgeving bij uw plannen heeft betrokken, dan moet u de gemeente vertellen hoe de mensen en organisaties zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn. De uitkomst hoeft niet te zijn dat iedereen uw plan goedkeurt. Het gaat om het verzamelen van meningen!

Voor een aantal gevallen heeft de gemeenteraad bepaald dat het wel verplicht is om aan participatie te doen. Het gaat daarbij om plannen waarbij van de regels van het gemeentelijke omgevingsplan moet worden afgeweken. Voor meer informatie over welke soort activiteiten het daarbij gaat, kunt u klikken op de tegel Bouwen, wonen en omgeving en dan op Participatie.Handleiding en meer informatie

De gemeente heeft een handige handleiding gemaakt voor het organiseren van participatie. Die kunt gebruiken om te bepalen op welke manier u het beste aan participatie kunt doen.

Voor meer informatie kunt u op onze website terecht op https://www.noardeast-fryslan.nl/participatie-hoe-werkt-dat.