Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Perceelsgegevens Noardeast-Fryslân

Soms zijn voor taxatie, verkoop of bodemonderzoek van percelen milieutechnische of planologische gegevens nodig. U kunt deze perceelsgegevens, ook wel bekend als historisch onderzoek of schone-grond-verklaring, bij de gemeente opvragen.

Bestemmingsplan

De inhoud van bestemmingsplannen kunt u inzien via Ruimtelijkeplannen. Voor toelichting en verdere info kunt u kijken op de pagina bestemmingsplannen.

Bodeminformatie

De mogelijkheid bestaat ook om gedetailleerde bodeminformatie van een bepaalde locatie op te vragen. Dit kan op de website van het Bodemloket.

Kosten

Mocht u aanvullende informatie nodig hebben voor een locatie dan kunnen we u deze informatie verstrekken. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

  • Het verstrekken van milieutechnische en planologische gegevens over onroerende zaken, per adres: € 92,00
  • Het verstrekken van milieutechnische óf planologische gegevens over onroerende zaken, per adres: € 56,00

Duur

Wij zullen binnen 10 werkdagen na aanvraag een historisch onderzoek toezenden. Mocht dit meer tijd in beslag nemen dan informeren wij u hierover.

Let op!

De informatie wordt verstrekt op basis van de gegevens die beschikbaar zijn bij team Fergunningferliening. De informatie geeft geen garantie dat er op de desbetreffende locatie geen bodemverontreiniging en/of tank(s) aanwezig is/zijn. Aan de verstrekte informatie door team Fergunningferliening kunnen geen rechten worden ontleend.

Standaardformulier makelaarsverzoek

Rapport Bodemloket Rijkswaterstaat