Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld.

Plannen in Noardeast-Fryslân ter inzage

Ontwerpplannen

Gemeente

Gedoogbeleid opvang vluchtelingen

Ontwerp Paraplubestemmingsplan kleine windmolens gemeente Noardeast-Fryslân
 

 
Aalsum Ontwerp bestemmingsplan Hantumerwei 65 te Aalsum  
Anjum

Ontwerpbestemmingsplan Woonbestemming Buorfinne 3, 7 en 9

Ontwerp omgevingsvergunning Oostmahorn 14A Anjum

Ontwerp bestemmingsplan Anjum – It Hoarnleger en De Singel 4A

Ontwerp bestemmingsplan Healbeamswei 4 Anjum

 
Brantgum Ontwerp bestemmingsplan Miedwei 6 Brantgum  

Dokkum

Ontwerp besluit vaststelling hogere grenswaarden Hantumerweg 36 te Dokkum

Terinzagelegging wijziging ontwerp omgevingsvergunning Sinnepark nabij Betterwird

   
Ee Ontwerp bestemmingsplan De Skeperij  
Ferwert

Ontwerp bestemmingsplan Ferwert-Zeedijk 13a

 
Hallum Ontwerp bestemmingsplan, Mariëngaarderweg 2  
Hantumhuizen

Ontwerp wijzigingsplan Wierumerwei 17 Hantumhuizen

Concept besluit omgevingsvergunning ex-art 310 WABO Hantumhuizen

 
Hiaure Ontwerp omgevingsvergunning De Ham 2 Hiaure  
Holwerd

Ontwerp omgevingsvergunning Elba 8 Holwerd

Ontwerp bestemmingsplan Fonteinstrjitte 3 Holwerd

Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) aanleg middenspanningskabels Holwerd-Ameland

Ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 blokjes van 4 woningen aan de Nijhôf te Holwerd

 
Holwerd Rectificatie ontwerpbestemmingsplan "Holwerd Fonteinstrjitte 3"  
Jannum Ontwerp-wijzigingsplan ‘Iedyk 15 te Jannum’  
Kollum Ontwerp omgevingsvergunning, 2e appartement Johannes Bogermanstraat 24 Kollum  
Kollumerpomp

Ontwerp bestemmingsplan Brongersmaweg 10 Kollumerpomp

 
Kollumerzwaag Ontwerp besluit Omgevingsvergunning Foarwei 141 Kollumerzwaag  
Lioessens Ontwerp omgevingsvergunning Moarsterwei 14  
Niawier Ontwerp vergunning Grytmanswei 6 te Niawier  
Oosternijkerk Ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van een woning op Griene Wei 48A te Oosternijkerk  
Oostrum Ontwerpwijzigingsplan Tichelwei 26a Oostrum  
Oudwoude Ontwerpbestemmingsplan Oudwoude 'Foarwei 45'  
Westergeest Ontwerp bestemmingsplan Loonbedrijf Wâlddyk 5 Westergeest  
Zwagerbosch Ontwerp besluit hogere grenswaarde Wet Geluidhinder (oostelijk van Boskwei 13)  
Zwagerbosch Ontwerp bestemmingsplan 'Zwagerbosch (Oostelijk van) Boskwei 13  

Vastgestelde plannen

Gemeente

Vastgesteld bestemmingsplan 'Fietspad Súd Ie’

Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Partiële herziening afwijkingsmogelijkheid 2e agrarische bedrijfswoning

Paraplubestemmingsplan kleine windmolens gemeente Noardeast-Fryslân vastgesteld

Anjum

Vastgesteld bestemmingsplan Anjum It Hoarnleger en De Singel 4

Vastgesteld bestemmingsplan Healbeamswei 4 Anjum

Anjum

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure Oostmahorn 14A Anjum

Brantgum Vastgesteld bestemmingsplan Miedwei 6 Brantgum
Dokkum

Vastgesteld bestemmingsplan Dokkum - Hogedijken, Verplaatsing Aldi
vastgesteld bestemmingsplan ‘Dokkum - Hogedijken’

Vastgesteld bestemmingsplan 'Wegrestaurant Dokkum'

Verleende omgevingsvergunning voor wijziging van een bestaande omgevingsvergunning voor het realiseren van zonnepark bij Betterwird te Dokkum

Ee

Vastgesteld bestemmingsplan 'Tibsterwei 1 te Ee'

Vastgesteld bestemmingsplan 'De Skeperij' te Ee

 
Ferwert

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Ferwert, Zeedijk 26’

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Ferwert-Zeedijk 13a’

Foudgum Vastgesteld wijzigingsplan Haverschmidtwei 2 Foudgum
Ezumazijl/ Oostmahorn Bestemmingsplan Vaarroute Ezumazijl-Oostmahorn
Hallum Omgevingsvergunning gewijzigd verleend Meekmawei 9 Hallum
Hantumhuizen Omgevingsvergunning realiseren nieuwe opslagloods perceel Bangawei 3 Hantumhuizen verleend
Hantumhuizen Vastgesteld wijzigingsplan Wierumerwei 17
Hiaure

Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure De Ham 2 Hiaure

Holwerd

Met wijzigingen vastgestelde bestemmingsplan ‘Holwerd – Fonteinstrjitte 3'

Holwerd Omgevingsvergunning uitgebreide procedure Elba 8 te Holwerd
Kollum Wijzigingsplan ‘Dwarsried 2020’
Verleende omgevingsvergunning Johannes Bogermanstraat 24 Kollum
Kollumerpomp


Vastgesteld wijzigingsplan Meester Visserstraat 23 Kollumerpomp

Kollumerpomp Bestemmingsplan Brongersmaweg 10 Kollumerpomp
Kollumerzwaag

Omgevingsvergunning verleend uitbreiding begraafplaats, Foarwei 141 Kollumerzwaag

Bestemmingsplan uitbreiding Mulder Agro, Foarwei 47 (ged.) Kollumerzwaag

Wijzigingsplan Kollumerzwaag - Foarwei 47 (ged.) en besluit hogere grenswaarde Wet geluidshinder

Lioessens Omgevingsvergunning uitgebreide procedure Moarsterwei 14 Lioessens
Paesens Wijzigingsplan Paesens – Orneawei 3  vastgesteld
Niawier Omgevingsvergunning uitgebreide procedure Grytmanswei 6 Niawier
Oosternijkerk

Omgevingsvergunning Griene Wei 48A Oosternijkerk verleend

Oostmahorn Bestemmingsplan Vaarroute Ezumazijl-Oostmahorn
Ternaard

Wijzigingsplan ‘Ternaard - Nesserwei 5’ vastgesteld

Wijzigingsplan Lyse Wei 8 te Ternaard

Triemen Omgevingsvergunning uitgebreide procedure en besluit hogere grenswaarde Triemsterloane 5 Triemen
Westergeest

Bestemmingsplan Loonbedrijf Wâlddyk 5 Westergeest vastgesteld

Wânswert Omgevingsvergunning mestbassin Iedyk te Wânswert
Warfstermolen Reparatieplan Ooster Nieuwkruisland 1 te Warfstermolen 
Wetsens Vastgesteld wijzigingsplan Felingswei 4 Wetsens
Zwagerbosch

Bestemmingsplan ‘Zwagerbosch Boskwei 13’ is vastgesteld met bijbehorend besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder.