Project Holwerd aan Zee financieel niet haalbaar

De Stuurgroep Holwerd aan Zee, waar gemeente Noardeast-Fryslân lid van is, besloot vandaag unaniem dat het project Holwerd aan Zee niet haalbaar is. Dit besluit is genomen op basis van de bevindingen uit de adviesnota aan de Stuurgroep. Wethouder Pieter Braaksma: Dit beslút falt fansels swier nei alle ynset dy 't dien is. Wy hawwe grutte wurdearring foar de inisjatyfnimmers en de belutsen Holwerters. Dat hat Holwert op de kaart set”.

In de adviesnota staan in hoofdlijnen antwoorden op de gestelde vragen en is een eindconclusie getrokken door de gezamenlijke partijen, te weten provincie Fryslân, stichting Holwerd aan Zee, Vogelbescherming Nederland, Rijkswaterstaat, en gemeente Noardeast-Fryslân. Onder andere het financieringstekort van circa 60 miljoen en niet sluitende afspraken over het beheer en onderhoud zijn redenen voor het besluit van de Stuurgroep Holwerd aan Zee.

Project Holwerd aan Zee heeft positief bijgedragen aan het imago en de leefbaarheid in het dorp.
Vanaf 2013 heeft de Stichting Holwerd aan Zee samen met inwoners en andere belanghebbenden van onderop het project Holwerd aan Zee flink op de kaart gezet. Met als resultaat een positieve invloed op het imago en de leefbaarheid in het dorp.

Gemeenteraad besluit
De uitkomst van het advies wordt gedeeld met de gemeenteraad om een definitieve beslissing te kunnen nemen. Definitieve besluitvorming wordt later dit jaar verwacht.