U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

SOM Dokkum

De SOM staat voor Stadsontwikkelingsmaatschappij Dokkum.

De binnenstad van Dokkum is een aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfsgebied met belangrijke cultuurhistorische waarden. Deze waarden zijn van grote betekenis voor de verdere (economische-) ontwikkelingsmogelijkheden van de binnenstad.

De SOM staat voor Stadsontwikkelingsmaatschappij Dokkum.

De binnenstad van Dokkum is een aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfsgebied met belangrijke cultuurhistorische waarden. Deze waarden zijn van grote betekenis voor de verdere (economische-) ontwikkelingsmogelijkheden van de binnenstad.

De primaire doelstelling van de SOM is het verbeteren van het gevelaanzicht van panden binnen het Beschermd Stadsgezicht Dokkum.

Daarnaast wordt er ingestoken op maatregelen die zijn gericht op herinrichting, verbetering en opwaardering van de openbare ruimte van het Beschermd Stadsgezicht Dokkum.

De gemeente verstrekt subsidie in twee categorieën:

  • Aanzichtprojecten SOM:
    hieronder verstaan wij activiteiten die zijn gericht op verbetering van het aanzicht van woningen, die gelegen zijn binnen de grenzen van het Beschermd Stadsgezicht Dokkum (formulier A).

  • Publieke projecten SOM:
    hieronder verstaan wij activiteiten die zijn gericht op herinrichting, verbetering en opwaardering van het Beschermd Stadsgezicht Dokkum (formulier B).

De gemeente heeft regels vastgesteld voor de toetsing en de verdeling van de subsidies. Daarin staat waar u aan moet voldoen en welke doelen en plannen Noardeast-Fryslân heeft. Informatie over deze regeling vindt u hieronder bij de documenten.

Een aanvraag wordt behandeld als u deze compleet heeft ingeleverd. Dit bevestigen wij aan u in een brief. Daarna beslissen wij uiterlijk binnen 8 weken over uw aanvraag.

panden Beschermd Stadsgezicht Dokkum

Voor de meer omvangrijke investeringen aan de panden in de binnenstad van Dokkum is er de mogelijkheid om een lening aan te vragen tot een maximum van € 50.000 tegen een gunstig tarief. De gemeente heeft een verordening “Stimuleringslening gevelverbetering panden Beschermd Stadsgezicht Dokkum” vastgesteld voor de toetsing van uw aanvraag. Informatie over deze stimuleringslening vindt u hieronder bij de documenten.

Wij behandelen uw aanvraag als u deze compleet heeft ingeleverd. Wij beslissen in de regel binnen 8 weken over uw aanvraag. Wanneer wij akkoord zijn met uw plan, kunt u bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) een lening aanvragen.