SOM Dokkum

Algemeen

De SOM staat voor Stadsontwikkelingsmaatschappij Dokkum.

De binnenstad van Dokkum is een aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfsgebied met belangrijke cultuurhistorische waarden. Deze waarden zijn van grote betekenis voor de verdere (economische-) ontwikkelingsmogelijkheden van de binnenstad.

Goed om te weten

De SOM staat voor Stadsontwikkelingsmaatschappij Dokkum.

De binnenstad van Dokkum is een aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfsgebied met belangrijke cultuurhistorische waarden. Deze waarden zijn van grote betekenis voor de verdere (economische-) ontwikkelingsmogelijkheden van de binnenstad.

De primaire doelstelling van de SOM is het verbeteren van het gevelaanzicht van panden binnen het Beschermd Stadsgezicht Dokkum.

Daarnaast wordt er ingestoken op maatregelen die zijn gericht op herinrichting, verbetering en opwaardering van de openbare ruimte van het Beschermd Stadsgezicht Dokkum.

Subsidieregeling SOM-projecten

De gemeente verstrekt subsidie in twee categorieën:

  • Aanzichtprojecten SOM:
    hieronder verstaan wij activiteiten die zijn gericht op verbetering van het aanzicht van woningen, die gelegen zijn binnen de grenzen van het Beschermd Stadsgezicht Dokkum (formulier A).

  • Publieke projecten SOM:
    hieronder verstaan wij activiteiten die zijn gericht op herinrichting, verbetering en opwaardering van het Beschermd Stadsgezicht Dokkum (formulier B).

De gemeente heeft regels vastgesteld voor de toetsing en de verdeling van de subsidies. Daarin staat waar u aan moet voldoen en welke doelen en plannen Noardeast-Fryslân heeft. Informatie over deze regeling vindt u hieronder bij de documenten.

Een aanvraag wordt behandeld als u deze compleet heeft ingeleverd. Dit bevestigen wij aan u in een brief. Daarna beslissen wij uiterlijk binnen 8 weken over uw aanvraag.

Stimuleringslening gevelverbetering

panden Beschermd Stadsgezicht Dokkum

Voor de meer omvangrijke investeringen aan de panden in de binnenstad van Dokkum is er de mogelijkheid om een lening aan te vragen tot een maximum van € 50.000 tegen een gunstig tarief. De gemeente heeft een verordening “Stimuleringslening gevelverbetering panden Beschermd Stadsgezicht Dokkum” vastgesteld voor de toetsing van uw aanvraag. Informatie over deze stimuleringslening vindt u hieronder bij de documenten.

Wij behandelen uw aanvraag als u deze compleet heeft ingeleverd. Wij beslissen in de regel binnen 8 weken over uw aanvraag. Wanneer wij akkoord zijn met uw plan, kunt u bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) een lening aanvragen.

Inspiratiedocument

De gemeente Noardeast-Fryslan beschikt over een inspiratiedocument voor de binnenstad van Dokkum. Hierin wordt beschreven wat typerende kenmerken zijn van de binnenstad van Dokkum en wat aandachtspunten zijn bij verbouwingen. Het doel van het inspiratiedocument is om de kwaliteiten van het beschermde stadsgezicht te verbeteren, zodat Dokkum nog mooier wordt! En dat kan vaak al met kleine aanpassingen van een (ver)bouwplan. Het inspiratiedocument helpt u op weg om een goede aanvraag voor de SOMregeling te doen. Deze is te vinden onder het kopje documenten, onderaan de pagina.