Stembureaus in de gemeente Noardeast-Fryslân

In de gemeente Noardeast-Fryslân kunt u op 22 november in totaal in 44 stembureaus stemmen. De stembureaus zijn open van 7.30 -21.00 uur. Na 21.00 uur kunt u niet meer stemmen. Op uw stempas staat het adres van het stembureau die voor u het dichtstbij is. U kunt bij elk stembureau in de gemeente Noardeast-Fryslân stemmen.  


U vindt hier een overzichtelijk kaartje.

 

Stembureaus

Naam stembureau

Straat / huisnummer   

Plaats

Gemeentehuis Dokkum

Koningstraat 13

Dokkum

Rehoboth Gemeente    

Hantumerweg 38

Dokkum

Bibliotheek Dokkum

Brokmui 62

Dokkum

Basisschool Nynke van Hichtum

Aalscholver 2    

Dokkum

De Rank

Op de Keppels 1

Dokkum

Sporthal de Doelstien

Woudweg 142

Dokkum

Verpleeghuis De Waadwente

Birdaarderstraatweg 68

Ingang aan de achterkant

Dokkum

CBS De Bron

Kapellaan 5

Dokkum

ROC Friese Poort

Birdaarderstraatweg 125

Dokkum

MFA de Dobbe

Mûnebuorren 11

Eanjum

Dorpshuis De Nije Pôle

Van Kleffenswei 6 A

Raard

Dorpshuis De Terpring

Roasterwei 6

Brantgum

Dorpshuis De Jister

Stienfeksterwei 2 A

Ie

Lokaal bij de PKN-kerk  

It Roster 2

Ingwierrum

Dorpshuis d' Ald Skoalle                 

Tsjerkestrjitte 4

Hantum

't Sintrum

Elbasterwei 1 A

Holwert

Lokaal De Gearkomst

Doarpsstrjitte 16

Ljussens

verzorgingshuis De Skûle

Ingang Skûlestrjitte

Mitselwier

Lokaal De Wynroas

Seewei 40

Moddergat

De Stikel

Achterwei 1

Moarre

Dorpshuis De Nespel

Ids de Beerstrjitte 1 A   

Nes

Nij Sion

Bornensisstrjitte 4

Nijewier

It Koetshûs

Foeke Sjoerdsstrjitte 2

Easternijtsjerk

Dorpshuis Tunawerth

Aldbuorren 13

Ternaard

Dorpshuis De Pipenâle 

Master Sinnemastrjitte 9

Wierum

Voormalig gemeentehuis Kollum

van Limburg Stirumweg 18

Kollum 

Meckama State Kollum

Tsjerk Hiddesstraat 42

Kollum

Pro Rege Kollum

Oostenburgstraat 3

Kollum

Dorpshuis 't Trefpunt Kollumerpomp

Foijingaweg 15 E

Kollumerpomp

M.F.C. Hústerwâld Oudwoude

de Wygeast 14

Aldwâld

M.F.C. De Tredder Westergeest

Eelke Meinertswei 33

Westergeast

Dorpshuis De Trije Doarpen

Foarwei 116     

Kollumersweach

Baptistengemeente 'De Thuishaven' Kollumerzwaag

Skoallestrjitte 28

Kollumersweach

Dorpshuis De Bosk Zwagerbosch

Boskwei 10

Sweagerbosk

Dorpshuis Toutenburg Burum

Meihuizenstraat 2

Burum 

Dorpshuis De Schans Munnekezijl

Zijlstraat 2

Munnekezijl

Woonzorg Centrum Foswert

Foswerterstrjitte 71      

Ferwert

Doarpshûs De Nije Tille

Ringweg 21

Marrum

MFC It Trefpunt             

De Singel 7

Hallum

Offingaburg

Offingaburg 1

Hallum

MFC Het Spectrum

Schoolstraat 12

Burdaard

MFC Fjildsicht

Farrewei 22 A   

Blije

Doarpshûs De Fjouwer

Jannumerwei 4

Reitsum

Dorpshuis De Tarin

Heechswei 1 B

Eastrum