Belangrijke notificatie

Let op! Vanaf donderdag 18 mei 2023 is het gemeentehuis in Kollum gesloten. U kunt vanaf maandag 22 mei 2023 voor Burgerzaken terecht in Dokkum. Maakt u een afspraak na 18 mei? Dan moet u naar het gemeentehuis in Dokkum om het product aan te vragen.

Stembureaus in de gemeente Noardeast-Fryslân

In de gemeente Noardeast-Fryslân kunt u op 15 maart in totaal in 44 stembureaus stemmen. De stembureaus zijn open van 7.30 -21.00 uur. Na 21.00 uur kunt u niet meer stemmen. Op uw stempas staat het adres van het stembureau die voor u het dichtstbij is. U kunt bij elk stembureau in de gemeente Noardeast-Fryslân stemmen.  
U vindt hier een overzichtelijk kaartje.

 

Stembureaus

Nummer Naam stembureau Straat / huisnummer Postcode Plaats
1 Gemeentehuis Dokkum Ingang Suupmarkt 2 9101 LP Dokkum
2 Rehoboth Gemeente Hantumerweg 38 9101 AB Dokkum
3 verzorgingshuis Dongeraheem Dongeradyk 67 9101 GC Dokkum
4 Basisschool Nynke van Hichtum Aalscholver 2 9101 XN Dokkum
5 De Fontein Op de Keppels 3 9101 DG Dokkum
6 Sporthal de Doelstien Woudweg 142 9101 VP Dokkum
7 verpleeghuis De Waadwente Birdaarderstraatweg 68, ingang aan de achterzijde  9101 DA Dokkum
8 CBS De Bron Kapellaan 5 9101 WB Dokkum
9 Univé Zuiderschans 10 9101PZ Dokkum
10 MFA de Dobbe Mûnebuorren 11 9133 MA Eanjum
11 Dorpshuis De Nije Pôle Van Kleffenswei 6 A 9155 AM Raard
12 Dorpshuis De Terpring Roasterwei 6 9153 BR Brantgum
13 Dorpshuis De Jister Stienfeksterwei 2 A 9131 KM Ie
14 Dorpshuis It Dykshûs Lytse Wei 2 A 9132 LL Ingwierrum
15 Dorpshuis d' Ald Skoalle Tsjerkestrjitte 4 9147 BM Hantum
16 't Sintrum Elbasterwei 1 A 9151 KN Holwert
17 Lokaal De Gearkomst Doarpsstrjitte 16 9134 NM Ljussens
18 verzorgingshuis De Skûle Ingang Skûlestrjitte 9123 JZ Mitselwier
19 Lokaal De Wynroas Seewei 40 9142 VT Moddergat
20 De Stikel Achterwei 1 9135 PN Moarre
21 Dorpshuis De Nespel Ids de Beerstrjitte 1 A 9143 WG Nes
22 Nij Sion Bornensisstrjitte 4 9138 TB Nijewier
23 It Koetshûs Foeke Sjoerdsstrjitte 2 9137 RT Easternijtsjerk
24 Dorpshuis Tunawerth Aldbuorren 13 9145 SE Ternaard
25 Dorpshuis De Pipenâle Master Sinnemastrjitte 9 9141 VH Wierum
26 Gemeentehuis Kollum van Limburg Stirumweg 18 9291 KB Kollum
27 Meckama State Kollum Tsjerk Hiddesstraat 42 9291 AM Kollum
28 Pro Rege Kollum Oostenburgstraat 3 9291 EM Kollum
29 Dorpshuis 't Trefpunt Kollumerpomp Foijingaweg 15 E 9293 LL Kollumerpomp
30 M.F.C. Hústerwâld Oudwoude De Wygeast 14 9294 KP Aldwâld
31 M.F.C. De Tredder Westergeest Eelke Meinertswei 33 9295 KC Westergeast
32 Dorpshuis De Trije Doarpen Foarwei 116 9298 JP Kollumersweach
33 Baptistengemeente 'De Thuishaven' Kollumerzwaag Skoallestrjitte 28 9298 PT Kollumersweach
34 Dorpshuis De Bosk Zwagerbosch Boskwei 10 9299 HT Sweagerbosk
35 Dorpshuis Toutenburg Burum Meihuizenstraat 2 9851 AR Burum
36 Dorpshuis De Schans Munnekezijl Zijlstraat 2 9853 PH Munnekezijl
37 Woonzorg Centrum Foswert Foswerterstrjitte 71 9172 PS Ferwert
38 Doarpshûs De Nije Tille Ringweg 21 9073 HG Marrum
39 MFC It Trefpunt De Singel 7 9074 CZ Hallum
40 Offingaburg Offingaburg 1 9074 DV Hallum
41 MFC Het Spectrum Schoolstraat 12 9111 HH Burdaard
42 MFC Fjildsicht Farrewei 22 A 9171 LM Blije
43 Doarpshûs De Fjouwer Jannumerwei 4 9175 GG Reitsum
44 Dorpshuis De Tarin Heechswei 1 B 9125 EG Eastrum