Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Stembureaus in de gemeente Noardeast-Fryslân

In de gemeente Noardeast-Fryslân kunt u in totaal in 45 stembureaus stemmen. De stembureaus zijn open van 7.30 -21.00 uur. Na 21.00 uur kunt u niet meer stemmen. Op uw stempas staat het adres van het stembureau die voor u het dichtstbij is. U kunt bij elk stembureau in de gemeente Noardeast-Fryslân stemmen.  Ook kunt u zien welke stembureaus open zijn op 14 en 15 maart voor het vervroegd stemmen.

Bij ieder stembureau zijn maatregelen genomen om te zorgen dat u veilig kunt stemmen.

Stembureaus

Stembureau

 

Plaats

Geopend op

Gemeentehuis Dokkum Koningstraat 13 Dokkum 14, 15 en 16 maart 2022
Rehoboth Gemeente Hantumerweg 38 Dokkum 16 maart 2022
Chr. Geref. Kerk de Oase Stationsweg 39 Dokkum 16 maart 2022
Gymzaal de Ljurk Ljurk 2 Dokkum 16 maart 2022
De Fontein Op de Keppels 3 Dokkum 16 maart 2022
Sporthal de Doelstien Woudweg 142 Dokkum 16 maart 2022
Groen van Prinsterer Van Kleffensstraat 5 Dokkum 16 maart 2022
Sportzaal Kapellaan Kapellaan 1 Dokkum 16 maart 2022
De Doelstien 2 Woudweg 142 Dokkum 16 maart 2022
MFA de Dobbe Mounebuorren 11 Anjum 14, 15 en 16 maart 2022
Dorpshuis De Nije Pôle Van Kleffenswei 6 A Raard 16 maart 2022
Dorpshuis De Terpring Roasterwei 6 Brantgum 16 maart 2022
Dorpshuis De Jister Stienfeksterwei 2 A Ee 16 maart 2022
Dorpshuis It Dykshûs Lytse Wei 2 A Engwierum 16 maart 2022
Dorpshuis d' Ald Skoalle Tsjerkestrjitte 4 Hantum 16 maart 2022
't Sintrum Elbasterwei 1 A Holwerd 16 maart 2022
Lokaal De Gearkomst Doarpsstrjitte 16 Lioessens 16 maart 2022
De Schakel Balthasar Bekkerstrjitte 27 Metslawier 16 maart 2022
Lokaal De Wynroas Seewei 40 Moddergat 16 maart 2022
De Stikel Achterwei 1 Morra 16 maart 2022
Dorpshuis De Nespel Ids de Beerstrjitte 1 A Nes 16 maart 2022
Nij Sion Bornensisstrjitte 4 Niawier 16 maart 2022
Dorpshuis De Terp Doktersfiif 22 Oosternijkerk 16 maart 2022
Dorpshuis Tunawerth Aldbuorren 13 Ternaard 16 maart 2022
Dorpshuis De Pipenâle Master Sinnemastrjitte 9 Wierum 16 maart 2022
Gemeentehuis Kollum van Limburg Stirumweg 18 Kollum 14, 15 en 16 maart 2022
De Colle Gerrit Bleekerstraat 3 Kollum 16 maart 2022
Pro Rege Kollum Oostenburgstraat 3 Kollum 16 maart 2022
Dorpshuis 't Trefpunt  Foijingaweg 15E Kollumerpomp 16 maart 2022
M.F.C. Hústerwâld Oudwoude de Wygeast 14 Oudwoude 16 maart 2022
M.F.C. De Tredder Westergeest Eelke Meinertswei 33 Westergeest 16 maart 2022
Dorpshuis De Trije Doarpen Foarwei 116 Kollumerzwaag 16 maart 2022
Baptistengemeente 'De Thuishaven' Kollumerzwaag Skoallestrjitte 28 Kollumerzwaag 16 maart 2022
Dorpshuis De Bosk Zwagerbosch Boskwei 10 Zwagerbosch 16 maart 2022
Dorpshuis Toutenburg Burum Meihuizenstraat 2 Burum 16 maart 2022

Dorpshuis De Schans

Zijlstraat 2 Munnekezijl 16 maart 2022
Gemeentehuis Ferwert Hegebeintumerdyk 2  Ferwert 14, 15 en 16 maart 2022
Doarpshûs De Nije Tille Ringweg 21 Marrum 16 maart 2022
MFC It Trefpunt De Singel 7 Hallum 16 maart 2022
Offingaburg Offingaburg 1 Hallum 16 maart 2022
MFC Het Spectrum Schoolstraat 12 Burdaard 16 maart 2022
MFC Fjildsicht Farrewei 22 A      Blije 16 maart 2022
Doarpshûs De Fjouwer Jannumerwei 4 Reitsum 16 maart 2022
Dorpshuis De Tarin Heechswei 1 B Oostrum 16 maart 2022

Mobiel stembureau

Dit jaar rijdt er ook een mobiel stembureau in de vorm van een bus door de gemeente. Dit mobiele stembureau heeft aangepaste tijden. De route is als volgt:

Maandag 14 maart 2022

Plaats mobiel stembureau

Tijd

Tuincentrum de Triemen
De Triemen 5A
12.00 - 14.00 uur
Dorpshuis De Warf                         
Molenfenne 4                                  
Warfstermolen
15.00 - 17.00 uur
Voormalige Ringobar                    
Kleasterwei 6                                   
Veenklooster
18.00 - 20.00 uur

Dinsdag 15 maart 2022

Plaats mobiel stembureau

Tijd

Petruskerk                          
Noardermieddijk 3                   
Lichtaard

12.00 - 14.00 uur

Kennis-en informatiecentrum
De Terp                               
Pypkedyk 4                                 
Hegebeintum

15.00 - 17.00 uur
Dorpshuis Eldorado                       
De Buorren 1                                    
Wanswert
18.00 - 20.00 uur

Woensdag 16 maart 2022

Plaats mobiel stembureau

Tijd

Busstation Dokkum                       
Stationsweg 15                                
Dokkum 

07.00 - 09.00 uur

ROC Friese Poort Dokkum                    
Birdaarderstraatweg 125             
Dokkum

10.00 - 13.00 uur
Doarpshuis It Tiksel                       
Wierumerwei 1
Hantumhuizen
14.00 - 16.00 uur