Stemmen met een beperking

Iedereen doet mee. Ook als je een beperking hebt, moet je gewoon kunnen stemmen. Dit moet je zo zelfstandig mogelijk kunnen doen. Stemmen moet toegankelijk zijn voor iedereen. De gemeente Noardeast-Fryslân vindt het erg belangrijk dat iedereen kan stemmen. Daarom heeft de gemeente geprobeerd hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Toegankelijkheid

Voor mensen die gebruik maken van een rollator of een rolstoel is elk stembureau toegankelijk.
Ook zijn bij alle stemlokalen voldoende parkeerplaatsen.

Hulp bij het stemmen

Volgens de Kieswet mag hulp bij het stemmen alleen als u een lichamelijke (bijvoorbeeld visuele) beperking heeft. Als u door een lichamelijke beperking hulp nodig heeft bij het stemmen, dan kunt u hulp krijgen. Dit kan door iemand die mee is of door een lid van het stembureau.

Hulp aan kiezers met een verstandelijke beperking mag niet volgens de Kieswet. Als personen met een verstandelijke beperking niet zonder hulp kunnen stemmen, gaat de wetgever er vanuit dat zij niet zelfstandig hun wil kunnen bepalen. Deze zelfstandigheid is een uitgangspunt van het kiesrecht. 

Mensen die andere problemen hebben met stemmen door bijvoorbeeld dementie, een (licht) verstandelijke beperking of die moeite hebben met lezen krijgen hulp buiten de stemhokjes. In de stemhokjes mag dit niet. Dit heeft te maken met eventuele fraude.

Mensen met zichtsproblemen

Voor mensen die slechtziend zijn ligt in elk stemlokaal een loep. Ook is er genoeg licht in het stemhokje.

Begrijpelijke taal

Een website met eenvoudige informatie over de verkiezingen vindt u op: www.hoewerktstemmen.nl of www.stemjijook.nl

Een speciale verkiezingskrant in eenvoudige taal vindt u op: www.prodemos.nl