Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Stemmen met een beperking

Iedereen doet mee. Ook als je een beperking hebt, moet je gewoon kunnen stemmen. Dit moet je zo zelfstandig mogelijk kunnen doen. Stemmen moet toegankelijk zijn voor iedereen. De gemeente Noardeast-Fryslân vindt het erg belangrijk dat iedereen kan stemmen. Daarom heeft de gemeente geprobeerd hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Gastheer/gastvrouw

In elk stemlokaal is een gastheer of een gastvrouw. Deze kan hulp of informatie bieden, als dat nodig is.

Stembureaus bereikbaar met rollator of rolstoel

Voor mensen die gebruik maken van een rollator of een rolstoel is elk stembureau toegankelijk.

Ook zijn bij alle stemlokalen voldoende parkeerplaatsen.

Hulp bij het stemmen

Volgens de Kieswet mag hulp bij het stemmen alleen als iemand een lichamelijke (bijvoorbeeld visuele) beperking heeft. Als een kiezer door een lichamelijke beperking hulp nodig heeft bij het stemmen, dan kan men hulp krijgen. Dit kan door iemand die mee is of door een lid van het stembureau. Zie Kieswet art. J 28.

Hulp aan kiezers met een verstandelijke beperking mag niet volgens de Kieswet. Als personen met een verstandelijke beperking niet zonder hulp kunnen stemmen, gaat de wetgever er vanuit dat zij niet zelfstandig hun wil kunnen bepalen. Deze zelfstandigheid is een uitgangspunt van het kiesrecht. 

Mensen die andere problemen hebben met stemmen door bijvoorbeeld dementie, een (licht) verstandelijke beperking of die moeite hebben met lezen krijgen hulp buiten de stemhokjes. In de stemhokjes mag dit niet. Dit heeft te maken met eventuele fraude.

Mensen met gezichtsproblemen

Voor mensen die slechtziend of blind zijn ligt in elk stemlokaal een loep. Ook is er genoeg licht in het stemhokje.

Een kandidatenlijst met extra grote letters en in braille is hieronder te downloaden. Via de tweede link kunt u de gesproken kandidatenlijst beluisteren:

Begrijpelijke taal

Een website met eenvoudige informatie over de verkiezingen vindt u hier: www.hoewerktstemmen.nl 

Er is ook een speciale verkiezingskrant in eenvoudige taal. De krant is ontwikkeld door ProDemos in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven en Stichting Makkelijk Lezen.