Stempas en kiezerspas

Terug naar hoofdpagina verkiezingen

U krijgt - maximaal 14 dagen voor de verkiezingen - op uw huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas. Op de stempas staat het adres die het dichtstbij is voor u. Met een stempas kunt u in elk stembureau binnen de gemeente stemmen. 

U neemt deze pas op de dag van stemming mee naar het stembureau, samen met een identiteitsbewijs. Dit identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Kunt u niet zelf stemmen, dan kunt u dit bij volmacht door iemand anders laten doen.

Als u voldoet aan de voorwaarden om te stemmen krijgt u een stempas. Een stempas is geldig voor één verkiezing. Op de stempas staat voor welke verkiezing dat is

Bij verhuizing

Als u in verkiezingstijd verhuist, kan het zijn dat u nog moet stemmen in uw oude gemeente. Het adres waarop u op de dag van kandidaatstelling officieel staat ingeschreven, bepaalt waar u moet stemmen. Op dit adres wordt ook de stempas bezorgd. U kunt ook iemand uit uw oude woonplaats machtigen om namens u te stemmen. 

Vervangende stempas

Heeft u geen stempas gekregen of bent u uw stempas verloren? Dan kunt u bij de gemeente een nieuwe stempas aanvragen. Dit moet bij de gemeente waar u op de dag van de kandidaatstelling woonde. Dat kan schriftelijk of mondeling. De schriftelijke aanvraag moet op maandag 3 juni 2024 vóór 17:00 uur binnen zijn. Via de email kunt u uw verzoek sturen naar: 
verkiezingen@noardeast-fryslan.nl. Bij deze aanvragen moet u een kopie van een geldig legitimatiebewijs toevoegen. 

Wilt u liever langskomen op het gemeentehuis in Dokkum? Dan kan dit tot en met woensdag 5 juni 2024 tot 12:00 uur. U hoeft hier geen afspraak voor te maken. 

Als u de stempas op 3 juni 2024 schriftelijk aanvraagt, kunnen wij niet garanderen dat PostNL de vervangende stempas vóór 6 juni kan bezorgen. Daarom is het verstandig om langs te komen op het gemeentehuis. Zo kunt u direct de vervangende stempas meenemen. 

Kiesrecht daklozen

Om te kunnen stemmen, is een stempas nodig. Die verstrekt de gemeente aan de hand van de Basisregistratie Personen (BRP). Als u dakloos bent, staat u mogelijk niet in de BRP vermeld. U ontvangt dan geen stempas en kunt dus niet stemmen. Staat u wel in de BRP vermeld, bijvoorbeeld met een briefadres? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Ook kunt u contact opnemen met de persoon die woont op het briefadres. Dit kan gaan over het ontvangen/ophalen van de stempas.

Kiezerspas

Wilt u in een andere gemeente stemmen dan waar u woont? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kan in heel Nederland worden gestemd.

Schriftelijke aanvraag

U kunt een schriftelijk verzoek voor een kiezerspas uiterlijk maandag 3 juni 2024 vóór 17:00 uur aanvragen. Hiervoor kunt u dit formulier Model K 6-1 gebruiken. Heeft u al een stempas in huis, dan moet u deze bij het verzoek meesturen.

Mondelinge aanvraag

Wilt u liever langskomen voor het aanvragen van een kiezerspas? Dit kan tot en met woensdag 5 juni 2024 tot 12:00 uur. U gaat naar het gemeentehuis waar u op de dag van kandidaatstelling als kiezer staat ingeschreven. Daar kunt u de stempas vervangen door een kiezerspas.

Adresgegevens
U kunt het verzoek voor het aanvragen van een kiezerspas versturen naar het volgende adres: 

Gemeente Noardeast-Fryslân
T.a.v. Verkiezingen
Postbus 1 
9100 AA Dokkum

Documenten