Subsidie isolatiemaatregelen

Algemeen

Eind mei/begin juni 2024 biedt de gemeente Noardeast-Fryslân een nieuwe subsidie voor isolatiemaatregelen aan.

Nieuwe subsidieregeling

De nieuwe regeling kent een subsidiebedrag van maximaal € 2.800. De subsidie is beschikbaar voor het isoleren van de ramen, muren, dak en vloer. U kunt ook subsidie krijgen als u één isolatiemaatregel treft. Eind mei/begin juni is er meer informatie beschikbaar over hoe u zich kunt aanmelden.

Heeft u al een energieadvies ontvangen?

Of heeft u uw interesse al kenbaar gemaakt bij de gemeente? U ontvangt begin mei een email of een brief met informatie. Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

Heeft u nog geen advies ontvangen en wilt u graag een afspraak maken? Stuur dan een email  naar duurzaam@noardeast-fryslan.nl of bel naar (0519) 29 88 88.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de nieuwe subsidie, als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bezit en woont in een koopwoning;
  • Uw woning heeft een WOZ-waarde lager dan € 266.000 (peildatum 1 januari 2022)*;
  • Uw woning heeft een laag energielabel.

*  Check uw WOZ-waarde op www.wozwaardeloket.nl
Uw openbare gegevens over de WOZ worden alleen gebruikt voor aanvraag van deze subsidie. Dit heeft geen invloed op het vaststellen van uw WOZ-waarde.

Wanneer heb ik een laag energielabel?

Als u een vastgesteld energielabel heeft, dan komt u in aanmerking als u een energielabel D, E, F of G hebt.

Heeft uw woning geen geldig energielabel? Dan is de woning een slecht geïsoleerde woning als minimaal 2 van de volgende bestaande bouwdelen niet of slecht zijn geïsoleerd:

  • de vloer en de bodem
  • de gevel, waaronder de spouwmuur
  • het dak en de zolder/vlieringvloer
  • de ramen en deuren