Subsidie isolatiemaatregelen

Vanaf begin 2024 biedt de gemeente Noardeast-Fryslân een nieuwe subsidie aan voor isolatiemaatregelen. Om die reden is de oude subsidieregeling stopgezet. Voor de nieuwe regeling is niet langer een inkomenstoets nodig, maar een toets op de WOZ-waarde van uw woning. Ook biedt de nieuwe regeling nu subsidie voor doe-het-zelf.

Heeft u nog een aanmelding lopen voor de oude subsidieregeling?

In dat geval wordt u gewoon verder geholpen. U maakt nog steeds aanspraak op de subsidie. Het is echter niet mogelijk om een nieuwe aanmelding te doen.

Nieuwe subsidieregeling

De nieuwe regeling kent een subsidiebedrag van € 2.000 tot € 2.500. De exacte hoogte wordt begin 2024 bekend. Op dat moment is er ook meer informatie beschikbaar over hoe u zich kunt aanmelden.

U komt in aanmerking voor de nieuwe subsidie, als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bezit en woont in een koopwoning;
  • Uw woning heeft een WOZ-waarde lager dan € 266.000 (peildatum 1 januari 2022)*;
  • Uw woning heeft een laag energielabel.

* Check uw WOZ-waarde op www.wozwaardeloket.nl

** Uw openbare gegevens over de WOZ worden alleen gebruikt voor aanvraag van deze subsidie. Dit heeft geen invloed op het vaststellen van uw WOZ-waarde.

Wanneer heb ik een laag energielabel?

Als u een vastgesteld energielabel heeft, dan komt u in aanmerking als u een energielabel D, E, F of G hebt.

Heeft uw woning geen geldig energielabel? Dan is de woning een slecht geïsoleerde woning als minimaal 2 van de volgende bestaande bouwdelen niet of slecht zijn geïsoleerd:

  • de vloer en de bodem
  • de gevel, waaronder de spouwmuur
  • het dak en de zolder/vlieringvloer
  • de ramen en deuren