Subsidie jierwiksel

Subsidie aanvragen kan tot en met 15 oktober 2023

Organisatoren die van plan zijn om tijdens de jaarwisseling een activiteit te organiseren hebben de mogelijkheid om subsidie aan te vragen.

Subsidie aanvragen kan tot met15 oktober via www.noardeast-fryslan.nl/jaarwisseling. Per dorpskern kan er een aanvraag ingediend worden. Voor vragen kan er contact gezocht worden met het subsidiebureau via subsidiebureau@noardeast-fryslan.nl.

Voorwaarden voor het aanvragen van subsidie:

  1. Eén gesubsidieerde activiteit per dorpskern/stad.
  2. De subsidie moet bijdragen aan het beschermen van de openbare orde en veiligheid.
  3. De activiteit moet toegankelijk zijn voor alle inwoners.
  4. De festiviteiten vinden plaats tussen oudejaarsdag 31 december 10.00 uur en nieuwjaarsdag 1 januari 06.00 uur.
  5. De subsidie wordt in het begin van het nieuwe jaar uitgekeerd.
  6. Subsidie zal alleen worden toegekend als de subsidieaanvraag uiterlijk 15 oktober 2023 waarop de aanvraag betrekking heeft is ingediend.