Subsidieregeling feesten doarpen en stêd Noardeast-Fryslân

Wie kunnen aanvragen?

Besturen van dorpsbelang voor het organiseren van een feest in het dorp of een stichting die n Dokkum een feest organiseert. 

Subsidieaanvraag
Deze jaarlijkse subsidie wordt door dorpsbelang of wijkraad samen aangevraagd met de subsidie dorpen- en wijkenbudget.

Goed om te weten

De subsidie bestaat uit een bedrag van maximaal € 1.500,-
Subsidie wordt verleend aan een feest dat voor de eigen inwoners wordt georganiseerd. De subsidieregeling en de toelichting vindt u hieronder.

Vragen?

U kunt ons bereiken via de mail: subsidiebureau@noardeast-fryslan.nl of telefonisch op 0519-298888.