Subsidieregeling voor dekkend AED netwerk

Het college van de gemeente Noardeast-Fryslân stelt een subsidieregeling beschikbaar voor een dekkend AED netwerk in de gemeente. De regeling staat tot en met 2026 open. In 2023 nam de gemeenteraad een motie van S!N, VVD, GB en FNP aan om de dekking van het AED netwerk te onderzoeken. Door subsidies te verstrekken wil de gemeente zogeheten ‘witte vlekken’ oplossen, AED’s 24/7 beschikbaar maken en de vervanging van verouderde AED’s mogelijk maken.

Wethouder Jouke Douwe de Vries over de regeling: "As gemeente fine wy it tige wichtich dat der in goed en dekkend AED-netwurk is. Mei dizze subsydzje wolle wy doarpsbelangen en oare organisaasjes helpe om in AED oan te skaffen of by de tiid te helpen. Yn 'e mande mei dizze partijen en alle frijwillige helpferlieners hoopje wy dêrmei yn ús hiele gemeente libbensrêdend optrede te kinnen as dat noadich is." Bij een hartstilstand neemt de overlevingskans elke minuut met tien procent af en na zes minuten is er grote kans op blijvende hersenschade of overlijden. Daarom is het van levensbelang dat er binnen zes minuten een AED aanwezig is om te reanimeren. Dat is in zo’n 10 gebieden, de zogeheten ‘witte vlekken’, in de gemeente niet het geval. Daarnaast zijn van de 85 aangemelde AED’s bij HartslagNu 20 AED’s niet 24/7 beschikbaar en zijn zo’n 16 AED’s de geadviseerde levensduur van 10 jaar gepasseerd.

Steuntje in de rug voor AED beheerders 

De subsidie is bedoeld voor de aanschaf van een AED in een witte vlek, een verwarmde buitenkast waarmee de AED 24/7 bereikbaar is of wordt en voor de vervanging van verouderde AED’s. Plaatselijke dorps- en wijkbelangen, (sport)verenigingen en EHBO-verenigingen kunnen deze aanvragen. Subsidie wordt beschikbaar gesteld onder andere onder de voorwaarden dat de AED wordt aangemeld bij HartslagNu en de eigenaar van de AED verantwoordelijk is voor het structurele onderhoud en gebruiksklaar houden van de AED. Voor de aanschaf van een AED in een ‘witte vlek’ of het vervangen van een AED komt de aanvrager in aanmerking voor een eenmalige subsidie van maximaal € 2.000. Voor de aanschaf van een buitenkast komt de aanvrager in aanmerking voor een eenmalige subsidie van maximaal € 350. 

Meer informatie over (het aanvragen van) de subsidie 

Meer informatie is hier te vinden. Hier kan de subsidie ook aangevraagd worden. Wie vragen heeft kan contact opnemen met het subsidiebureau van de gemeente via subsidiebureau@noardeast-fryslan.nl of door te bellen naar (0519) 29 88 88.