U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonlasten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonlasten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek.

De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet).

TONK als laatste mogelijkheid

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonlasten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.

Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U heeft in januari 2021 een inkomensterugval van meer dan 30% in vergelijking met januari 2020.
 • De inkomensterugval komt door de coronamaatregelen.
 • Uw inkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen
 • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.
 • De kosten van uw huur of hypotheek (rente en aflossing) bedragen ten minste 40% van uw nieuwe inkomen (woonquote)
 • U maakt geen gebruik van bijzondere bijstand voor woonkostentoeslag of huurtoeslag op grond van de Wet op de Huurtoeslag.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte en de duur van de TONK-uitkering te kunnen bepalen, kijken we naar:

 • de hoogte van uw woonlasten (A);
 • uw inkomen in januari 2020 (B);
 • uw inkomen in januari 2021 (C).
 • uw inkomen in juni 2021 (D)

Inkomensterugval

De inkomensterugval is de terugval in inkomen wegens de coronacrisis. U moet aantonen dat uw inkomen is verminderd vanwege de coronacrisis. Het percentage van de inkomensterugval wordt als volgt berekend: (B-C)/B x 100%. De inkomensterugval moet meer dan 30% zijn.

Zijn de peilmaanden (B en/of C) niet representatief om in uw situatie de inkomensterugval vast te kunnen stellen, dan kunt u op het aanvraagformulier aangeven dat u van de peilmaand wilt afwijken.

Voorbeeld

B = inkomen in januari 2020 € 4000,-

C = inkomen in januari 2021 € 1000,-

Dan bedraagt de inkomensterugval: (4000-1000 = 3000) / 4000 = 0,75. Dit vermenigvuldigd met 100% levert een inkomensterugval van 75% op.

Woonquote

De woonquote is het procentuele deel van het inkomen dat uit woonlasten bestaat. Het percentage van de woonquote wordt als volgt berekend over de periode januari tot en met juni: (C-A)/C x 100%. Over de periode juli tot en met september doet u de volgende berekening: (D-A)/D x 100%.  De woonquote moet ten minste 40% zijn.

Voorbeeld

C = inkomen in januari 2021 € 1600,-

A = de noodzakelijke woonlasten € 900,-

Dan bedraagt de woonquote:

(900x100) / 1600 = 56,25. Dit levert een woonquote van 56,25% op.

Hoogte en duur tegemoetkoming

U kunt de TONK uitkering in de periode januari 2021 tot en met september 2021, voor maximaal 9 maanden krijgen, als dit nodig is. We keren het tegemoetkoming in één keer aan u uit.

De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van de woonquote. Dit is een eenmalig bedrag.

Over de periode januari tot en met juni:

 • € 750,- bij een woonquote van 40% tot 50%;
 • € 1.500,- bij een woonquote van 50% tot 60%:
 • € 2.250,- bij een woonquote van 60% tot 70%;
 • € 3.000,- bij een woonquote van 70% en hoger.

Over de periode juli tot en met september:

 • € 375,- bij een woonquote van 40% tot 50%;
 • € 750,- bij een woonquote van 50% tot 60%:
 • € 1.125,- bij een woonquote van 60% tot 70%;
 • € 1.500,- bij een woonquote van 70% en hoger.

Verklaring van “oninbaar lijden” OZB niet-woningen

Ondernemers in de gemeente Dantumadiel en Noardeast-Fryslân die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming op basis van de TONK-regeling, komen automatisch in aanmerking voor een verklaring van “oninbaar lijden” voor de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) niet-woningen (gebruikers en eigenaarsdeel). Daarmee vervalt de betalingsplicht. Daarbij gaan we uit dat ondernemers die in de privésituatie onvoldoende draagkracht hebben, ook moeite hebben om de aanslag OZB niet-woningen te kunnen betalen.

Om de TONK-uitkering aan te vragen moet u het aanvraagformulier invullen. Vul dit formulier helemaal en naar waarheid in. Stuur ook de gevraagde gegevens mee.

Heeft u het formulier volledig ingevuld, alle gevraagde gegevens ingeleverd en zijn er geen bijzonderheden? Dan krijgt u zo snel mogelijk bericht over uw aanvraag. De aanvraag moet uiterlijk op 30 september 2021 door ons zijn ontvangen.

Opsturen aanvraag en bewijsstukken

Stuur van uzelf (en uw partner) een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) mee. Een rijbewijs is voor deze aanvraag géén geldig legitimatiebewijs!

Het aanvraagformulier met de bewijsstukken stuurt u op naar:

Ofdieling Meidwaan en Soarch
Antwoordnummer 13
9250 XE Kollum

U kunt de aanvraag met bewijsstukken ook mailen naar info@noardeast-fryslan.nl.

Deze documenten moet u meesturen

U verstuurt alleen de documenten die voor u (en eventueel een partner) gelden.

 • Een duidelijke foto of kopie van uw Nederlandse paspoort of identiteitsbewijs, uw identiteitskaart of paspoort uit een EER-land of uw verblijfsvergunning.

U moet als bewijsstukken voor zowel januari 2020 als januari 2021 deze documenten aanleveren:

 • Bij inkomen uit loondienst: loonstroken of bankafschriften
 • Bij inkomsten uit eigen bedrijf (zie meest gestelde vragen voor een toelichting)
 • Bij inkomen uit huur of onderhuur: een huurovereenkomst of bankafschriften
 • Bij een koopwoning: bankafschriften van de hypotheekbetalingen
 • Bij een huurwoning: bankafschriften van de huurbetalingen
 • Bij partneralimentatie: een bankafschrift met de hoogte van de alimentatie
 • Bij pensioen: een pensioenspecificatie of bankafschrift
 • Bij een uitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering: een uitkeringsspecificatie.

Bekijk de lijst met meestgestelde vragen: