Verkeersontheffing

Algemeen

Verkeersontheffingen voor tijdelijke ontheffing van verkeersregels zoals een parkeer- of inrijverbod.

Goed om te weten

Bij wie moet ik ontheffing/ vergunning aanvragen?

Gaat het om een openbare weg die onder beheer is bij de gemeente, hiervoor neemt u contact op via (0519) 29 88 88. Andere mogelijkheden zijn:

  • Voor rijkswegen: ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • Voor provinciale wegen: Gedeputeerde Staten
  • Voor wegen onder beheer van het waterschap: het waterschap
  • Voor eisen aan voertuigen: de RDW

Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • Plaats, datum en tijdstip van uw activiteit
  • Reden en noodzaak van de ontheffing/ vergunning
  • Hoelang u de ontheffing/ vergunning nodig hebt
  • Bij een ontheffing het kenteken van het voertuig

Ontheffing

In bijzondere gevallen kunt u van de gemeente een ontheffing krijgen van bepaalde verkeersregels. Bijvoorbeeld wanneer het voor de uitvoering van werkzaamheden dringend nodig is om parkeer- of inrijverboden te overtreden. Ook als u een weg tijdelijk geheel of gedeeltelijk wilt afsluiten heeft u hiervoor een vergunning nodig.

U kunt een verkeersontheffing aanvragen. Hiervoor heeft u een Kamer van Koophandel nummer en het kenteken nodig. Per ontheffing wordt maximaal 1 kenteken vermeld.

Zodra wij de aanvraag binnen hebben, gaan we aan de slag. U ontvangt de ontheffing binnen 5 werkdagen.