Verkoop gemeentelijke groenstroken

Groenstroken of snippergroen kopen

In bepaalde gevallen is het mogelijk gemeentelijke groenstroken of snippergroen te kopen.
We spreken van snippergroen als dit groen niet meer van openbaar belang is.

Wanneer komt u in aanmerking

De gemeente gebruikt onder andere de volgende richtlijnen voor het verkopen van een groenstrook:

  • U bent eigenaar van het aangrenzende perceel.
  • Het stuk groen is niet meer van openbaar belang.
  • De gemeente kan het omliggende groen nog onderhouden.

Voldoet u aan deze normen? Dan wordt u als mogelijke koper gezien.

Hoe werkt het?

De voorgenomen verkoop van een reststrook wordt gepubliceerd op de website (zie onderstaande link). De gemeente wacht 20 dagen na publicatie voordat er een koopovereenkomst wordt gesloten. In deze periode kunnen andere belangstellenden gemotiveerd aangeven dat zij ook interesse hebben in het kopen van deze groenstrook.

Zijn er meer belangstellenden, dan beoordelen we of de groenstrook nog voor verkoop in aanmerking komt.

Aanvragen

Als u aan bovengenoemde criteria voldoet, dan kunt u schriftelijk een aanvraag indienen. Vermeld hierin het volgende:

  • Uw persoonsgegevens
  • Uw motivatie
  • Een situatietekening

U kunt dit per post (zie adres hieronder) of per mail (grondzaken@noardeast-fryslan.nl) indienen bij de gemeente.

Gemeente Noardeast-Fryslân
t.a.v. Team Grondzaken
Postbus 1
9100 AA Dokkum

Na ontvangst nemen wij uw aanvraag in behandeling en krijgt u bericht of de grond wel of niet aan u wordt verkocht.

Verkoop / bekendmakingen

Bekijk hier de voorgenomen te verkopen reststroken: