Vlinderydilles

Waarom een vlinderidylle?

Het gaat steeds minder goed met de vlinder en andere insecten, zoals de wilde bij. Veel plaatsen worden vaak gemaaid. Zo krijgen bloemen die belangrijk zijn voor insecten geen kans krijgen om te bloeien. 
Met een vlinderidylle krijgen deze wilde planten juist wel de kans om bloeien. Een idylle zorgt voor voedsel en schuilplaatsen voor insecten. Die vormen op hun beurt weer voedsel voor andere dieren zoals vogels. Op deze manier verbeteren we de leefomgeving voor veel soorten dieren. Bovendien is een idylle prachtig om te zien door de variatie aan wilde bloemen planten.

Aanleg

Het is goed mogelijk om zelf een vlinderidylle aan te leggen. 
Daarvoor verwijzen we u door naar de website van de Vlinderstichting. 
U vindt hier allerlei informatie over het aanleggen en onderhouden van een idylle.