Voorkom criminelen in uw schuur of loods

Werkgroepleden bezoeken eigenaren in buitengebied - Voorkom criminelen in uw schuur of loods
Noardeast-Fryslân en Dantumadiel blijven inzetten op een Veilig Buitengebied

Op woensdag 13 september 2023 bezoeken leden van de Werkgroep ‘Veilig Buitengebied’ eigenaren van schuren en loodsen in het buitengebied van de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. Doel is eigenaren te behoeden voor criminele activiteiten in hun schuren en loodsen door ze alert te maken op signalen.

Heeft u een (grote) schuur of loods in het buitengebied?

Eén op de vijf eigenaren met een (grote) schuur of loods in het buitengebied geeft aan wel eens door drugcriminelen te zijn benaderd. Bijvoorbeeld met de vraag of ze de schuur of loods kunnen huren.

De kans is dus groot dat ze bij u, of een buur, een keer aan de deur kloppen

Meld dit dan altijd bij de politie, telefoonnummer 0900-8844.
Wilt u anoniem blijven? Dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.
Voorkom dat u wordt meegezogen in de onderwereld!

Veel criminelen komen heel gewoon over

Er is een prima gesprek met ze te voeren. Ze doen ongetwijfeld een aanbod waar u beter van wordt. Om signalen, die kunnen wijzen op criminaliteit, te herkennen, bezoeken leden van de Werkgroep ‘Veilig Buitengebied’ op woensdag 13 september 2023 eigenaren van schuren en loodsen in het buitengebied van de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel.

Om een indruk te krijgen van signalen, zie dit filmpje.

Voor meer informatie, lees hieronder het persbericht.

 

Persbericht

Pandeigenaren buitengebied behoeden voor criminele activiteiten

Gemeenten blijven inzetten op Veilig Buitengebied

Op woensdag 13 september 2023 bezoeken leden van de werkgroep ‘Veilig Buitengebied Noardeast-Fryslân en Dantumadiel’ eigenaren van schuren en loodsen in het buitengebied. Doel is kennismaken, in gesprek te gaan, een luisterend oor te hebben en eigenaren te behoeden voor criminele activiteiten in hun panden. Dit kan door ze alert te maken op signalen die kunnen wijzen op criminaliteit. Door alertheid van bewoners kunnen criminele activiteiten in buitengebieden worden opgespoord, of, beter nog, worden voorkomen.

Het buitengebied is aantrekkelijk voor de georganiseerde criminaliteit

Schuren en loodsen die afgelegen liggen en/of niet meer in gebruik zijn, kunnen worden gebruikt voor onder meer witwaspraktijken, hennepkwekerijen of druglabs.

Met de aanpak ‘Veilig Buitengebied’ ligt de focus op ondermijning

Bij ondermijning maken criminelen gebruik van diensten van de bovenwereld. Dit bedreigt de samenleving en rechtstaat. Ondermijning gebeurt overal in Nederland, dus ook in de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel.

Criminelen hebben panden nodig om in te kunnen werken

Een leegstaand pand in het buitengebied is daarvoor ideaal. De werkgroep ‘Veilig Buitengebied’ maakt eigenaren van schuren en loodsen in het buitengebied bewust van de risico’s die ze lopen om slachtoffer te worden van ondermijning.

Diefstal van dure (GPS) apparatuur in de Nederlandse buitengebieden neemt ook toe

Er kunnen maatregelen voor worden getroffen, om dit te voorkomen. Eigenaren worden hier ook over geïnformeerd. Kijk op: Stop Diefstal van kostbare GPS-apparatuur | Cumela

Met vier praktische stappen, Registreer, Markeer, Demonteer en Signaleer, kun je eenvoudig zelf maatregelen treffen.

Door samen te werken en samen alert te zijn, kunnen criminele activiteiten worden voorkomen

Daarom is in 2021 de werkgroep ‘Veilig Buitengebied’ opgericht. Dit is een samenwerking tussen onder andere de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel, brandweer, politie, LTO, Agrarische Jongeren, Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), It Fryske Gea, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en diverse anderen.

De werkgroep bedenkt maatregelen en acties om het gebied weerbaar te maken

En uiteraard te houden, tegen criminaliteit. De werkgroep kan ook iets extra’s bieden aan brancheorganisaties, ondernemersvereniging of plaatselijk belang. Denk hierbij aan een interessante spreker, presentatie of een escaperoom bij een bijeenkomst. Belangstelling? Neem dan contact op met Rini ten Grotenhuis van het CCV via rini.tengrotenhuis@ccv.nl of bellen: 06 573 186 50.