Aardgasvrij

Transitievisie Warmte

De meeste mensen gebruiken aardgas om te koken en hun woning te verwarmen. Het gebruik van aardgas draagt bij aan de CO2 uitstoot. In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken dat in 2050 huizen en gebouwen in Nederland aardgasvrij zijn. En dat we geen fossiele brandstoffen meer gebruiken. Dit betekent dat al onze gebouwen binnen 30 jaar van het aardgas over moeten gaan op een duurzame vorm van warmte. De gemeente heeft de regierol in deze warmtetransitie. Dit is een grote uitdaging. En dat doen we stap voor stap. Daarbij betrekken we onze inwoners.

Om deze warmtetransitie behapbaar te maken, moet elke gemeente een visiedocument opstellen. De Transitievisie Warmte. Hierin staat hoe alle wijken van het aardgas kunnen worden gebracht. Eind 2021 moet deze Transitievisie Warmte worden vastgesteld door de gemeenteraad.

2021: Gezamenlijke Transitievisie Warmte ontwikkelen

In de Transitievisie Warmte brengen we per dorp of wijk in kaart welke duurzame alternatieven voor aardgas geschikt zijn. Hierbij gaat het alleen nog op hoofdlijnen. We maken nog geen concrete keuzes. Ook brengen we in kaart welke wijken of dorpen geschikt kunnen zijn om te starten. Hiervoor gebruiken we technische informatie. Zoals bijvoorbeeld de bebouwingsdichtheid of het gemiddelde isolatieniveau. Maar vooral ook lokale informatie. Waar zijn bijvoorbeeld al energiecoöperaties actief? Welke koppelkansen kunnen benut worden? Om deze lokale informatie te verzamelen, organiseren we bijeenkomsten met stakeholders, zoals dorpsbelangen, energiecoöperaties, woningcorporaties en de gemeenteraad. 

2022: Wijkuitvoeringsplannen

Als de Transitievisie Warmte eind 2021 klaar is, starten we in 2022 met de eerste Wijkuitvoeringsplannen. We beginnen met de meest kansrijke wijken of dorpen. Samen met onze inwoners maken we een uitvoeringsplan. Zo gaan we met elkaar, stap voor stap, haalbaar en betaalbaar naar een aardgasvrij Noardeast-Fryslân!