Aardgasvrij

Aardgasvrij

De meeste mensen gebruiken aardgas om te koken en hun woning te verwarmen. Het gebruik van aardgas draagt bij aan de CO2-uitstoot. In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken dat in 2050 alle huizen en gebouwen in Nederland aardgasvrij zijn. Dit betekent dat al onze gebouwen binnen 30 jaar over moeten gaan op een duurzame vorm van warmte. De gemeente heeft de regierol in deze warmtetransitie. Dit is een grote uitdaging. Daarom gaan we stap voor stap en gezamenlijk met onze inwoners aan de slag.

Transitievisie Warmte

Om deze warmtetransitie behapbaar te maken, heeft elke gemeente in 2021 een visiedocument opgesteld: de Transitievisie Warmte. De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân heeft deze visie in december jl. vastgesteld. Een publiekssamenvatting vindt u hier.
Het gehele document kunt u teruglezen via deze link.

Deze Transitievisie Warmte is in kaart gebracht welke alternatieven voor aardgas mogelijk zijn in onze gemeente en met welke kernen we willen starten. Qua duurzame warmte zijn individuele technieken het meest geschikt in onze gemeente. Ons overkoepelende advies is dan ook om eerst zoveel mogelijk te isoleren en de warmtevraag te beperken. Daarna kunnen goed geïsoleerde woningen (energielabel B of hoger) overstappen op een volledig elektrische warmtepomp en slechter geïsoleerde woningen (energielabel C of lager) overstappen op een hybride warmtepomp. Tot slot zijn Anjum en Dokkum in de visie aangewezen als startkernen. Hier wil de gemeente vanaf 2022 starten met de zogeheten Wijkuitvoeringsplannen.

Wijkuitvoeringsplannen

In de Wijkuitvoeringsplannen gaan we concreet voor een kern op zoek naar de beste manier om aardgasvrij te worden. Dit doen we samen met onze inwoners en ondernemers. Gezamenlijk stellen we een uitvoeringsplan op en bieden we een handelingsperspectief om stap voor stap uw woning te verduurzamen. Zo werken we met elkaar, stap voor stap, op een haalbare en betaalbare manier toe naar een aardgasvrij Noardeast-Fryslân!