Kan uw bezoek aan het gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum.
Meer informatie, o.a. over de aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus.

Algemene informatie

Aftrap

Voor het Omgevingsproces Ternaard is op 11 maart 2019 in dorpshuis Túnawerth in Ternaard de aftrap gegeven. Na een gedegen voorbereiding hebben de vijf betrokken partijen, gemeente Noardeast-Fryslân, provincie Fryslân, Wetterskip, ministerie EZK en NAM, samen met de achterban, besloten het omgevingsproces in te gaan.

Drie sporen

  1. Het eerste spoor is de Rijkscoördinatieregeling (RCR), waarmee de minister de vergunningaanvraag beoordeelt en afweegt. Afgesproken is dat er naast de RCR nog twee andere sporen of deelprogramma’s gaan lopen.
  2. De regionale overheden, gemeente, provincie en Wetterskip, gaan in een onafhankelijk proces met bewoners en belanghebbenden de Investeringsagenda realiseren. Doel is om met de omgeving een vernieuwd toekomstperspectief te realiseren.
  3. Het ministerie van EZK en de NAM trekken, met inbreng van regionale belanghebbenden, het Ontzorgingstraject. In het Ontzorgingstraject worden afspraken gemaakt over de beoordeling en afhandeling van schade en nadelige effecten van de gaswinning. Het doel is om voorafgaand zoveel mogelijk zorgen van inwoners/belanghebbenden aan eventuele gaswinning weg te nemen.


De drie verschillende sporen lopen tegelijkertijd en de kalenders en activiteiten grijpen op elkaar in. Er vindt over de uitvoering van de drie sporen zowel ambtelijke (ARO) als bestuurlijke (BO) afstemming plaats. Die afstemming is gewenst om de mijlpalen in de kalender met elkaar te delen en de resultaten uit de drie sporen tijdig op het bureau van de minister te hebben.