Omgevingsproces Ternaard

Zienswijzen

De gemeente Noardeast-Fryslân,  Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben zienswijzen ingediend op het voorgenomen besluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat om 
gaswinning onder de Waddenzee toe te staan.

Onderstaand vindt u de diverse zienswijzen.

Noardeast-Fryslân:

Provincie Fryslân:

Wetterskip Fryslân

In het nieuws

Nieuwsbrieven

Met enige regelmaat wordt een nieuwsbrief uitgegeven over de stand van zaken rond het Omgevingsproces Ternaard. U vindt de nieuwsbrieven hieronder.

Wilt u de nieuwsbrief automatisch ontvangen en/of uitgenodigd worden voor informatiebijeenkomsten, meldt u zich dan hier aan.