Kan uw bezoek aan het gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum.
Meer informatie, o.a. over de aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus.

Ontzorgingsagenda

De NAM wil gasveld Ternaard gaan ontwikkelen. De minister heeft dit project aangewezen als een pilot voor een Omgevingsproces. Binnen die pilot wordt samengewerkt met: ministerie EZK, NAM, gemeente Noardeast-Fryslân, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.

Het Omgevingsproces kan een nieuwe manier worden om de omgeving te betrekken bij besluitvorming rondom belangwekkende of grootschalige infrastructurele projecten.

Via deze link gaat u naar de website van de NAM voor meer informatie over deze pilot.

 

Ondertekening Afsprakenkader Ternaard


In het Omgevingsproces Ternaard hebben de vijf betrokken partijen (link naar persbericht)
aangegeven zich in de afspraken van het Afsprakenkader te kunnen vinden. Dit kader is opgesteld door de werkgroep Ontzorging Omgevingsproces Ternaard (OOT). De door de werkgroep met NAM gemaakte afspraken zijn aanvullend op de wet- en regelgeving. Met de ondertekening van het Afsprakenkader start een nieuwe fase voor de werkgroep.

Het Afsprakenkader komt voort uit het Omgevingsproces Ternaard. Het ministerie, de regionale overheden en NAM betrekken in dit proces de omgeving vooraf bij de mogelijke gaswinning uit het gasveld Ternaard. Ook de Investeringsagenda, waarbij NAM en de overheid samen 60 miljoen euro aan inkomsten uit de gaswinning afdragen aan een regionaal gebiedsfonds, is een resultaat van dit Omgevingsproces. Met het gebiedsfonds kan de sociaal- economische structuur van de regio de komende jaren een stevige impuls krijgen.

afsprakenkader
Afsprakenkader

De deelnemers hebben het afsprakenkader ondertekend.