Gebiedsfonds en Gebiedscommissie

Het vervolg van de Investeringsagenda is het inrichten van een Gebiedsfonds en de Gebiedscommissie. De drie Friese overheden zijn hiervoor aan zet. Dit is vanaf het begin met spelers uit het gebied gedaan. In eerste instantie is een ‘Gebiedscommissie In Oprichting’ gevormd met hierin een afspiegeling van verschillende belangengroepen en themadeskundigen uit het gebied. Zij gaan samen vorm geven aan de spelregels van het gebiedsfonds en de definitieve Gebiedscommissie. Op 30 oktober 2020 is de brief van de minister ontvangen waarin de afspraken over het Gebiedsfonds zijn vastgelegd.  Dit proces wordt begeleid door projectleider Karin Wierda.

Aanbieding advies aan bestuurders

Om te markeren dat het advies van de tijdelijke Gebiedscommissie is afgerond, is op 10 maart 2022 het advies overhandigd aan de drie Friese overheden in de Statenzaal in Leeuwarden.

De opmerkingen die zijn gemaakt tijdens de online sessie op 17 januari, gaven geen aanleiding om het advies over de besteding van de € 60 mln in de regio - áls het tot gaswinning komt- aan te passen.

Op 10 maart overhandigde de voorzitter van de tijdelijke Gebiedscommissie, Bart Bakker, het advies aan de voorzitter van het Fries Bestuurlijk Overleg Ternaard, Johannes Kramer. Hiervoor heeft de tijdelijke Gebiedscommissie een aanbiedingsbrief geschreven.

De Friese overheden gaan dit advies verder concretiseren, maar wachten nu eerst op het besluit van de Staatssecretaris of de gaswinning wel of niet zal worden vergund. De tijdelijke Gebiedscommissie blijft wel in de lucht, maar dan als klankboord-groep voor de Friese overheden.

De leden van de Gebiedscommissie Ternaard i.o. en de werkgroepleden zijn tijdens de bijeenkomst bedankt voor hun inzet.

Groepsfoto tijdelijke Gebiedscommissie Ternaard

V.l.n.r. bovenste rij: Sieger Talsma, Emile Hendriks, Robert Graveland, Anke Bijlsma, Esther Hanemaaijer, Jeannette Dekker, Karin Wierda

V.l.n.r. onderste rij: Jan de Graaf, Sjerk Faber, Ellen Tabak, Johannes Kramer, Bart Bakker, Otto van der Galiën, Jetse Ploeg, Friso Douwstra

Johannes Kramer neemt als voorzitter van het Fries Bestuurlijk Overleg Ternaard het advies van de Gebiedscommissie Ternaard i.o symbolisch in ontvangst van de voorzitter van deze commissie: Bart Bakker. Dit gebeurt door het overhandigen van kinderklompjes. Deze klompjes staan symbool voor de mentaliteit van de regio: doeners met beide benen op de grond, en geeft aan dat er oog moet zijn voor de toekomstige generatie.

Online bijeenkomst op 17 januari 2022

Op 17 januari 2022 heeft de Gebiedscommissie in oprichting de spelregels voor de besteding van 60 miljoen euro in het gebiedsfonds gepresenteerd, mócht het tot gaswinning komen. De uitzending was online te volgen via een live stream van RTV- NOF. Als je deze uitzending terug wilt kijken kan dat via deze link.

Hieronder staan nog een aantal documenten die horen bij deze bijeenkomst:

 • De uitnodiging voor de bijeenkomst: Lees er hier meer over;
 • De hand-outs met een overzichtelijke weergave van de voorstellen over de spelregels voor het Gebiedsfonds;
 • De presentatie die in beeld werd getoond tijdens de uitzending;
 • Q&A: De vragen die tijdens de bijeenkomst zijn binnengekomen via WhatsApp en de reacties hierop.

Voorstel

Het voorstel gaat over:

 • de samenstelling en bevoegdheden van de definitief in te richten Gebiedscommissie Investeringsagenda Ternaard;
 • de spelregels voor de besteding van de € 60 mln, met als basis de Investeringsagenda Ternaard;
 • invulling geven aan de vraagstukken zoals bijvoorbeeld geografische afbakening, uitgangspunten en uitvoeringsorganisatie, opgehaald tijdens de gespreksronde.

Leden Gebiedscommissie Ternaard in oprichting

Voorzitter:  Bart Bakker, Tergrêft.
Secretaris:   Karin Wierda, gemeente Noardeast-Fryslân, k.wierda@noardeast-fryslan.nl, tel. 06-524 516 92

Belanghebbenden:  

 • Jetse Ploeg, Dorpsbelang Wierum  
 • Jan de Graaf, Dorpsbelang Ternaard 
 • Ellen Tabak, Dorpsbelang Ternaard 
 • Sieger Talsma, LTO Noardeast-Fryslân, Ternaard.

Themadeskundigen: 

 • Robert Graveland, Directeur HZPC Metslawier, Thema verzilting, Dokkum
 • Emile Hendriks, Thema energietransitie, Anjum
 • Jeannette Dekker, Voormalig directeur Thús Wonen, Thema energietransitie verduurzaming woningen sociaal economische vitaliteit, Dokkum
 • Anke Bijlsma, Vitale Waddenkust, Thema sociaal economische vitaliteit, recreatie en toerisme, Nes.

Namens de drie Friese Overheden:  

 • Friso Douwstra, Gedeputeerde provincie Fryslân
 • Otto van der Galiën, Lid DB Wetterskip Fryslân
 • Esther Hanemaaijer, Wethouder gemeente Noardeast-Fryslân

Vergaderingen Gebiedscommissie Ternaard i.o.

Jaarverslag Gebiedscommissie i.o.